การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เปิดให้ผ่อนชำระค่าไฟ ฝ่าวิกฤตโควิด

เช็กด่วน! เดือนนี้ใครแบกค่าใช้จ่ายไม่ไหว ต้องดู! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เปิดให้ผ่อนชำระค่าไฟ ฝ่าวิกฤตโควิด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เปิดให้ผ่อนชำระค่าไฟ ฝ่าวิกฤตโควิด

เมื่อโควิดกระทบงานกระทบเศรษฐกิจ กระทบชีวิต ไม่ว่าใครตอนนี้ต่างตกอยู่ในสถานนะเดียวกันคือ ลำบากมมากกว่าเคย

รายรับลด แต่รายจ่ายเท่าเดิม ใครไหวก็โชคดี แต่ใครไม่ไหวก็แทบกระอักเช่นกัน ทำให้หลายๆหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือชินเชื่อ ทยอยให้พักชำระหนี้ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

ล่าสุดวันนี้ 11 ก.ค.2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย (1.1.1 และ 1.1.2) และประเภทกิจการขนาดเล็ก (2) ที่มีค่าไฟฟ้าค้างชำระมากกว่า 1 เดือน สามารถขอทยอยชำระค่าไฟฟ้าเป็นบางเดือน ได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกแห่ง และตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่าน PEA Smart Plus หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11

นอกจากนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้

1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)

2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)

3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

ใครที่เดือนนี้วิกฤตจริงจันแนะนำทยอยดีจ่ายดีกว่าค่ะ ถือเป็นทางเลือกที่ดี ขอให้วิกฤตนี้ผ่านไปโดยเร็ว เพราะคนไทยจะไม่ไหวกันแล้ว

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co