กาฬสินธุ์ ออกคำสั่ง ยกระดับคุมโควิด สกัด โอไมครอน

ยกระดับคุมโควิด! กาฬสินธุ์ ออกคำสั่งห้ามนั่งดื่มเหล้าในร้าน งดจัดกิจกรรมสังสรรค์รวมกลุ่มเกิน 100 คน สกัด โอไมครอน
กาฬสินธุ์ ออกคำสั่ง ยกระดับคุมโควิด สกัด โอไมครอน

จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกคำสั่งที่ 12131/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 39) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 และมีผลทันทีค่ะ โดยสาระสำคัญมีดังนี้

1. การดำเนินการหรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรค

- ให้โรงเรียนทุกสังกัด หรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เว้นแต่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สถาบันกวดวิชา สถานที่เรียนพิเศษ รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้งดจัดการเรียนแบบ on site ระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564

- ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 100 คน หากเกินจำนวนที่กำหนดต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่

2.ให้ปิดการปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบ อบ นวด หรือสถานที่อื่นๆ ที่คล้ายกัน รวมถึงกิจกรรมเล่น หรือชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก

3.มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ จำแนกตามพื้นที่สถานการณ์

- ร้านอาหารเครื่องดื่ม เปิดให้ทานและดื่มปกติ แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

- มีการแสดงดนตรีได้ แต่ห้ามผู้แสดงเกิน 5 คน และเว้นระยะห่าง

- สถานกีฬา ออกกำลังกาย เปิดได้ตามปกติ แต่จำกัดคน

4. งานบุญตามประเพณี จัดได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรค และได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่

5.ผู้ติดเชื้อต้องรายงานตัว เข้ารักษา และกักตัวในสถานที่และตามระยะเวลาที่กำหนด

6. ใช้แอปฯ “หมอชนะ” และสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องตามคำแนะนำ

รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะคะ ตระหนักแต่อย่าตระหนก เราต้องผ่านมันไปให้ได้

คลิปอีจัน แนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co