ก.แรงงาน เคาะ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 รักษาโควิด ฟรี

ก.แรงงาน สั่งการ สปสช. เคาะ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ดูแล และ รักษาโควิด ฟรี
ก.แรงงาน เคาะ ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 รักษาโควิด ฟรี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ของกระทรวงแรงงานว่า ได้สั่งการให้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ผ่านระบบ Video Conference โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 7 มกราคม ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทน และบุคลากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคม จำนวนกว่า 50 แห่งแล้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ แก่ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่ติดโควิด-19 ให้ได้รับการดูแลและรักษาฟรีได้ทันที นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ยังได้มีความห่วงใยพี่น้องลูกจ้าง ผู้ประกันตน และให้สร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรการป้องกันตนเอง ไม่ให้การ์ดตก โดยมีหนังสือแจ้งไปยังสถานประกอบการ แคมป์คนงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้สำนักงานประกันสังคม เตรียมแผนรับมือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการจัดตั้ง Hospitel ปัจจุบันมี สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม มี Hospitel จำนวนทั้งสิ้น 12,856 เตียง และจำนวนเตียงว่างคงเหลือ 3,230 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2565)

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้บูรณาการทำงานร่วมกับ สปสช.ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ติดเชื้อ แล้วแสดงอาการเล็กน้อย (สีเขียว) และประสงค์เข้ารักษาในระบบ Home Isolation โดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ลูกจ้างและผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 6 จะมีคณะทำงานประสานสถานพยาบาล Hospitel เพื่อเป็นช่องทางรองรับการให้บริการกับผู้ประกันตน ได้เข้าถึงบริการและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีอีกด้วย

คลิปอีจันแนะนำ
ลุงขากะเผลก ยังพุ่งมาเฉี่ยว!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co