ขสมก.แจ้ง พบ คนขับ-กระเป๋ารถเมล์ ติดโควิด-19 เพิ่ม 9 ราย

ขสมก.แจ้ง พบ คนขับ-กระเป๋ารถเมล์ ติดโควิด-19 เพิ่ม 9 ราย

ใครขึ้นรถเมล์สายไหน เช็กด่วน ! ขสมก.แจ้ง พบคนขับ-กระเป๋ารถเมล์ ติดโควิด-19 เพิ่ม 9 ราย

(1 พ.ค.64) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ออกประกาศ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรณีพบพนักงานขับรถโดยสาร พนักงานเก็บค่าโดยสาร ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19) เพิ่ม 9 ราย ได้แก่

1.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 145 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 3 (ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน)) ,

2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะเช้า),

3.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 6 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะเช้า),

4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 11 เพศหญิง เขตการเดินรถที่ 2 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะเช้า),

5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 13 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 4 (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารช่วงกะบ่าย),

6.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 4 (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะบ่าย),

7.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 7 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 6 (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะเช้า),

8.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 7 เพศชาย เขตการเดินรถที่ 6 (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะเช้า),

9.พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานบริหารงานบุคคล เพศชาย เขตการเดินรถที่ 6

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไทม์ไลน์ของพนักงานขับรถโดยสารได้ที่ https://bit.ly/2PHnQ7H

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co