ขอนแก่น คลายล็อก เตรียมจอง วัคซีนทางเลือก 1 แสนโดส

ขอนแก่น คลายล็อก เตรียมจอง วัคซีนทางเลือก 1 แสนโดส สำหรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น คู่ขนานกับวัคซีนที่รัฐบาลได้จัดสรรให้
ขอนแก่น คลายล็อก เตรียมจอง วัคซีนทางเลือก 1 แสนโดส
ขอนแก่น เตรียมจอง วัคซีนทางเลือก 1 แสนโดสภาพ อีจันภูมิภาค

ข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น เมื่อประธานสันนิบาตเทศบาลขอนแก่น คนใหม่ เผย เตรียมจองวัคซีนทางเลือก 100,000 โดส ขณะที่เทศบาลฯ ทั้งจังหวัด พร้อมจัดหาวัคซีนทางเลือกตามระเบียบ มท.กำหนดประธานสันนิบาตเทศบาลขอนแก่น

ประธานสันนิบาตเทศบาลขอนแก่น เตรียมจองวัคซีนทางเลือก 100,000 โดส
ประธานสันนิบาตเทศบาลขอนแก่น เตรียมจองวัคซีนทางเลือก 100,000 โดสภาพ อีจันภูมิภาค

โดยเมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ 15 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองศิลา หรือ ทม. ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จังหวัดขอนแก่น กล่าวภายหลังการประชุมสัมมาสันนิบาตเทศบาล จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2564 ถึงกรณีวัคซีนทางเลือกที่กระทรวงมหาดไทยได้คลายล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดซื้อวัคซีนได้เอง ตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ นายกเทศมนตรี แทบทุกแห่งเห็นพ้องต้องกันในการที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จังหวัดขอนแก่น
นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ในฐานะประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาล จังหวัดขอนแก่นภาพ อีจันภูมิภาค

โดยในส่วนของเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการหารือและประสานงานไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อทราบถึงระเบียบและขั้นตอนต่างๆ แล้ว ซึ่งได้รับแจ้งว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสั่งจองโดยตรงกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ ตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งเทศบาลฯ จะทำการจองวัคซีนจำนวน 100,000 โดส สำหรับการให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น คู่ขนานกับวัคซีนที่รัฐบาลได้จัดสรรให้กับประชาชนที่กำลังดำเนินการฉีดอยู่ในขณะนี้

ซึ่งจำนวน 100,000 โดส ที่ทำการจัดซื้อนั้นถือว่าเพียงพอเพราะเราคิดในสัดส่วนที่ร้อยละ 30-40 ของประชากรในพื้นที่ อีกทั้งเป็นแนวทางที่ได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุม ซึ่งนายกเทศมนตรี แต่ละแห่งท่านรับทราบ และนำโมเดลที่หารือกันนี้นั้นนำกลับไปดำเนินการในท้องถิ่นของตนเอง

ขณะเดียวกันยังคงมีการศึกษาในระเบียบเพิ่มเติมว่าเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วนั้น นอกจากการให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตท้องถิ่นของตนเองแล้ว ในกลุ่มของประชากรแฝงจะสามารถฉีดให้ได้หรือไม่ในงบประมาณของเทศบาลฯ ที่ดำเนินการอยู่นี้ ซึ่งขณะนี้คณะทำงานได้ศึกษาระเบียบดังกล่าวนี้อย่างละเอียดในภาพรวมทั้งหมด

อีจัน
www.ejan.co