ขอนแก่น สั่ง ปิดโรงเรียน ทั้งจังหวัด หลัง ยอดผู้ติดเชื้อ โควิด พุ่งสูง

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ ขอนแก่น มีคำสั่ง ปิดโรงเรียน ทั้งจังหวัด ภายหลัง ยอดผู้ติดเชื้อ โควิด พุ่งสูง วันเดียว 232 ราย
ขอนแก่น สั่ง ปิดโรงเรียน ทั้งจังหวัด หลัง ยอดผู้ติดเชื้อ โควิด พุ่งสูง

เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (3 ม.ค. 65) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้มีมติในการยกระดับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น หลังพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิดรายใหม่ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันที่ 1 ม.ค.เพียงวันเดียว มีผลการตรวจยืนยันจากห้องปฎิบัติการ พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด รวม 232 ราย ซึ่งเป็นการติดเชื้อโควิดที่มากเมื่อเทียบกับช่วงกับช่วงเวลาก่อนเทศกาล โดยเฉพาะในสายพันธ์ุ โอมิครอน ที่แพร่ระบาดได้ง่าย จากการรวมกลุ่มหรือการจัดกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม และไม่ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ดังนั้น คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น จึงมีคำสั่งปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษาในทุกระดับ และทุกสังกัด รวมทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง และทุกสังกัด ไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์แทน ขณะที่ สถานศึกษาที่ดูแลเด็กพิเศษหรือมีลักษณะที่เป็นที่พักประจำ ยังคงสามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากสถานศึกษา และห้ามผู้ปกครองหรือบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมเด็ดขาด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชน พิจารณาตามมาตรการ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปแบบของการสลับวันทำงาน การทำงานแบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสหรือการรวมกลุ่ม ไปจนถึงวันที่ 14 ม.ค. รวมไปถึงการงดจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 อย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ทางจังหวัดยังคงมีการกำหนดให้ส่วนงานราชการทุกแห่ง ทำการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ให้กับพนักงานในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อพนักงานเริ่มเข้าปฎิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยในภาพรวมทั้งหมด โดยให้มาตรการดังกล่าวมีผลทันที หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตาม จะมีโทษตามความผิด มาตรา 9, 10 และ 18 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีความผิดตามมาตรา 35 และ 52 ตาม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งยังคงมีความผิด ในข้อ 4 ตามความผิดมาตรา 34 และ 51 แห่ง พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
คลิปอีจันแนะนำ
#2564 ปีนี้มีเงินหายออกจากบัญชีไม่รู้ตัว!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co