ขั้นตอน เตรียมเอกสาร ประกันสังคม ฟรีแลนซ์ ม.39-40 รับเงินเยียวยา 5,000

เปิด ขั้นตอน เตรียมเอกสาร สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ มาตรการล็อกดาวน์ 10 จังหวัด ในระบบ ประกันสังคม ฟรีแลนซ์ ม.39-40 เพื่อ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท
ขั้นตอน เตรียมเอกสาร ประกันสังคม ฟรีแลนซ์ ม.39-40 รับเงินเยียวยา 5,000
ขั้นตอน เตรียมเอกสาร รับเงินเยียวยา 5,000ภาพ อีจัน

หลายคนอาจกำลังสงสัยนะคะ ว่าต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารอย่างไรกันบ้าง ภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเยียวยา สำหรับกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

ทั้งนี้รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกำหนดโดยกระทรวงการคลัง และกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย

-กลุ่มแรงงานสัญชาติไทย ที่อยู่ในระบบผู้ประกันสังคม ม.33 จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน 2,500 บาท ระยะเวลา 1 เดือน

-กลุ่มแรงงานผู้ประกันตน ม.39-40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน 5,000 บาท ระยะเวลา 1 เดือน

ส่วนนายจ้างหรือผู้ประกอบการ

กรณีที่มีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 33 ภายในเดือนกรกฎาคม นี้ เพื่อผู้ประกอบการจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน 200 คนในอัตรา 3,000 บาทต่อหัวต่อสถานประกอบการ

กรณีที่ไม่มีลูกจ้าง ให้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคม มาตรา 40 ภายในเดือนกรกฎาคม นี้ จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท รวมถึงผู้ประกอบการในระบบ “ถุงเงิน” ในโครงการคนละครึ่ง-เราชนะ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเพราะไม่มีลูกจ้าง ให้ดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40 เพื่อรับความช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ด้วย 1 เดือน

ทั้งนี้ วิธีการเตรียมเอกสาร สำหรับรับเงินเยียวยา 5,000 บาท รัฐบาลให้หลักการว่า จำกัดเอกสารให้น้อยที่สุด เพื่อลงทะเบียน และจ่ายเงินเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบให้มากที่สุด ดังนี้

วิธีเตรียมเอกสาร

-หลักฐานการเป็นลูกจ้างในกิจการที่ถูกสั่งปิดเพราะประกาศ คำสั่ง ของรัฐบาล

-บัตรประชาชน

-หลักฐานจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ตามมาตรา 39 และมาตรา 40

-เอกสารจ่ายเงินสมทบ 6 เดือนย้อนหลัง

-เอกสารการรับเงินจากนายจ้าง หรือคู่ค้า ครั้งสุดท้าย

วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทำได้ผ่าน 7 ช่องทาง

  1. สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

  2. สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506

  3. เซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา

  4. ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา

  5. Big C ซูเปอร์เซ็นเตอร์

  6. เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

  7. สมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

ภาพ เว็บไซต์ SSO.go.th

วิธีสมัครผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

-เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม

-เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อเข้าโปรแกรม ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ถ้าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่โปรแกรมจะอยู่ตรงกลางหน้าจอ หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมจะอยู่ด้านขวามือ ของหน้าจอ

-เลือกแถบเมนู ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จนเสร็จสิ้นกระบวนการรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ระบบจะแจ้งยืนยันผ่านทาง SMS ทันที

-การสมัครจึงจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

Related Stories

No stories found.