ข่าวดี! กรมวิทย์ ปรับลดราคา ตรวจโควิด RT-PCR เหลือ 1,100 บาท

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปรับลดราคา ตรวจโควิด RT-PCR จากเดิม 1,300 บาท เหลือ 1,100 บาท
ข่าวดี! กรมวิทย์ ปรับลดราคา ตรวจโควิด RT-PCR เหลือ 1,100 บาท

1 ธ.ค. 64 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงอัตราค่าตรวจ โควิด ด้วยวิธี Real Time RT-PCR โดยปรับลดราคาจากเดิม 1,300 บาท ลดลงเหลือ 1,100 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย. 64

ภาพจาก สธ.

ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ สังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรมและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า การตรวจ โควิด ทางห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธี Real Time RT-PCR เป็นวิธีมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ และใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีความไว ความจำเพาะสูง ทราบผลภายใน 2-3 ชั่วโมง เหมาะสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ

ภาพจาก สธ.

ส่วนประเด็นที่มีการพบ โควิด กลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ที่องค์การอนามัยโลกให้ชื่อว่า โอไมครอน จากระบบการเฝ้าระวังสายพันธุ์ทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเครือข่ายที่เราถอดรหัสพันธุกรรมทั้งตัวและรายงานในระบบ GISAID ขณะนี้ ยังไม่พบสายพันธุ์ดังกล่าวในประเทศไทย แต่ทางเรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
นักมวย – หมอดู ข้ามเพศความสำเร็จเวอร์ชั่นที่มีความสุขที่สุด

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co