ข่าวปลอม!!! กทม. ไม่มีนโยบาย ฉีดวัคซีนต้านโควิด19 ฟรี ใน 11 โรงพยาบาล

ข่าวปลอม!!! กทม. ไม่มีนโยบาย ฉีดวัคซีนต้านโควิด19 ฟรี ใน 11 โรงพยาบาล

เตือนระวังข่าวปลอม!!! กทม.ไม่มีนโยบาย ฉีดวัคซีนต้านโควิด19 ฟรี ใน 11 โรงพยาบาล

วันนี้ 12เม.ย.2564 ทางศูนย์ข้อมูล COVID-19 ออกแจ้งเตือนประชาขน กับข้อความที่จะทำให้เกินความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกัน โควิด19 ฟรี ยังไงฝากประชาชนติดตามข่าวจาก กระทรวงสาธารณะสุขเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันใน ณ ที่นี้ด้วย

จากที่มีการแชร์ข้อความที่ว่า “กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ของซิโนแวค (sinovac) ให้กับประชาชนที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แห่ง ทั้งนี้ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถาม และขอรับบริการได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ( ตามรายชื่อโรงพยาบาลที่ทางกรุงเทพมหานคร กำหนดรายชื่อไว้ ดังนี้

ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางโรงพยาบาล ( ตามรายชื่อด้านล่างที่แจ้งนี้ ) เพื่อรับบัตรคิว เข้ารับบริการวัคซีนต้านโควิด -19 ค่ะ

กำหนดรายชื่อไว้ ดังนี้

1. โรงพยาบาลกลาง โทร 0-2220-8000

2. โรงพยาบาลตากสิน โทร 02-437-0123

3. โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์ โทร 02-289-7000

4. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร 0-2326-9995, 02-326-7711

5. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 0-2421-2222, 0-2444-0163

6. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โทร 0-2988-4100-1

7. โรงพยาบาลคลองสามวา โทร 02-150-1300

8. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร 02-405-0901-4

9. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร โทร 021800201-3

10. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ซุตินธโร อุทิศ โทร 0-2429-3577-81

11. โรงพยาบาลสิรินธร โทร 02-328-6901-19 ประธาน อสส กทม.ขอแจ้งข่าว ให้ พี่น้อง อสส.กทม./และ อสม.ต่างจังหวัดทราบค่ะใครมีญาติที่มาพำนักย้ายทะเบียนราษฎร์ภูมิลำเนามาอยู่กรุงเทพฯก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะแนะนำให้มาฉีควัคซีน “ชิโนแวค”ป้องกันโควิดด้วยค่ะ”

ทางศูนย์ข้อมูล COVID-19 ออกแจ้งเตือนประชาขน กับข้อความที่จะทำให้เกินความเข้าใจผิด เกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกัน โควิด19 ฟรี ยังไงฝากประชาชนติดตามข่าวจาก กระทรวงสาธารณะสุขเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันใน ณ ที่นี้ด้วย.

Related Stories

No stories found.