คณะรัฐมนตรี ใครบ้างเข้ารับการ ฉีดวัคซีนโควิด พร้อมนายก

ส่อง คณะรัฐมนตรี ใครบ้าง ที่ฉีดวัคซีนโควิด พร้อมนายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี ใครบ้างเข้ารับการ ฉีดวัคซีนโควิด พร้อมนายก
ภาพจากอีจัน

จากกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล โดยในวันที่ฉีดวัคซีนโควิดนี้ เป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรี ประจำสัปดาห์ ซึ่งรัฐมนตรีได้ร่วมการฉีดด้วย ตามความสมัครใจที่ได้แสดงเจตจำนงมาแล้ว

โดย รัฐมนตรี ที่เข้าร่วมการฉีดวัคซีนโควิดพร้อมนายกรัฐมนตรีนั้น ประกอบไปด้วยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอบคุณภาพจาก ทําเนียบรัฐบาล
ขอบคุณภาพจาก ทําเนียบรัฐบาล

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม นาย สันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นาย วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี และ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสักนักนายกรัฐมนตรี โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นสักขีพยาน

ขอบคุณภาพจาก ทําเนียบรัฐบาล
ขอบคุณภาพจาก ทําเนียบรัฐบาล
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co