คปภ. เตรียมออกคำสั่ง จ่ายเคลมโควิด สำหรับ HI - CI - Hotel Isolation

คปภ. เตรียมออกคำสั่ง จ่ายเคลมโควิด สำหรับ HI - CI - Hotel Isolation

คปภ. เตรียมออกคำสั่ง ให้บริษัทประกัน จ่ายเคลมโควิด ให้ผู้ที่รักษาตัว รูปแบบ HI - CI - Hotel Isolation

การเคลมประกันโควิด ยังคงเป็นปัญหายืดเยื้อ ที่ผู้ซื้อประกันเจออยู่จนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะปัญหา การไม่ได้รับเคลมประกัน หรือ บริษัทจ่ายเคลมประกันโควิด ล่าช้า แม้จะมีการร้องเรียนหลายต่อหลายครั้งก็ตาม

ล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอบริษัทประกันภัย เร่งจ่ายค่าประกันภัยโควิด-19 เพื่อผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามสิทธิ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ โฆษก ยังให้ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้แจ้งผู้เคลมประกันรักษาตัวแบบ HI - CI - Hotel Isolation ให้อนุโลมจ่าย "ค่ารักษาพยาบาล-ค่าชดเชยรายวัน/รายได้" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกัน


ซึ่งเตรียมออกเป็นคำสั่ง มีผลบังคับใช้ โดยให้มีการอนุโลมการจ่าย ดังนี้


1. การจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีรักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) แบบ Community Isolation (CI) หรือแบบ Hotel Isolation กรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกเพียงอย่างเดียว ให้อนุโลมจ่ายค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินวงเงินความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก หรือกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมี และไม่เกิน 12,000 บาท


2. การจ่ายค่าชดเชยรายวันหรือค่าชดเชยรายได้ กรณีรักษาตัวแบบ Home Isolation (HI) เฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีผลตรวจโดยวิธี RT-PCR และมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งที่จะต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในสถานพยาบาล แต่ไม่มีสถานพยาบาลรองรับ ดังต่อไปนี้

อายุมากกว่า 60 ปี โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) และโรคปอดเรื้อรังอื่น ๆ โรคไตเรื้อรัง (CKD) โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคหัวใจแต่กำเนิด โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ ภาวะอ้วน (น้ำหนักมากกว่า 90 กก. หรือ BMI ตั้งแต่30 กก./ตร.ม. ขึ้นไป) ตับแข็ง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และ lymphocyte น้อยกว่า 1,000 เซลล์/ลบ.มม.

อย่างไรก็ตาม คปภ. จะนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปออกเป็นคำสั่งนายทะเบียนเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

สำหรับใครที่ซื้อประกันโควิดเอาไว้ ศึกษาข้อมูลด้านบนนี้ให้ชัดเจนนะคะ

หากผู้เอาประกัน เข้าข่ายเกณฑ์ดังกล่าว เตรียมยื่นขอเคลมประกันเพื่อสิทธิตามเงื่อนไขได้เลย

คลิปอีจัน แนะนำ

Related Stories

No stories found.