คมนาคม ออกประกาศ สามารถ คืนตั๋ว ได้

คมนาคม ออกประกาศ สามารถ คืนตั๋ว ได้

คมนาคม ออกประกาศแนวทางคุม โควิด สามารถ คืนตั๋ว โดยสารได้ ก่อนกำหนดเดินทาง 24 ชม.

เพื่อรับสถานการณ์การควบคุมโควิด! ล่าสุด กระทรวงคมนาคม ออกประกาศมาตรการ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน-ควบคุมเชื้อไวรัสโควิด โดยสถานการณ์ตอนนี้ มีแนวโน้มการติดเชื้อในวงกว้าง และช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาจทำให้การระบาดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

กระทรวงคมนาคม จึงมีมาตรการให้ประชาชน สามารถขอคืนตั๋วโดยสารทุกประเภท โดยได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ไม่มีหักค่าใช้จ่าย หากไม่มั่นใจความปลอดภัยการเดินทางช่วงสงกรานต์ แต่มีเงื่อนไขต้องคืนตั๋วก่อนเดินทางภายใน 24 ชั่วโมง

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co