ครม.ขยายเวลา เยียวยา นายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ถึง มี.ค. 65

ครม.ไฟเขียวขยายเวลา เยียวยา นายจ้าง - ผู้ประกันตน ม.33, ม.39 - ม.40 ได้รับผลกระทบ โควิด19 กลุ่มตกหล่น ถึง มี.ค.65 พร้อมยืดช่วยเหลือ แท็กซี่ - วินมอเตอร์ไซค์ ผู้ที่อายุเกิน 65 ปี
ครม.ขยายเวลา เยียวยา นายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ถึง มี.ค. 65
ครม.ขยายเวลาเยียวยาภาพ อีจัน

เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการได้เผยว่า จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ซึ่งในการนี้ ครม. ให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมของการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามขั้นตอนโดยเร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือของภาครัฐถึงกลุ่มเป้าหมายเร็วที่สุด

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้อนุมัติขยายระยะเวลาโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน ม.3 ม.39 และ ม.40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (กลุ่มจังหวัดได้รับเยียวยาเพิ่ม 1 เดือนในเดือน ส.ค. 2564 ) จากเดิมที่สิ้นสุดเดือน ธ.ค. 2564 เป็นสิ้นสุดเดือน มี.ค. 2565

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุลภาพ FB กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ประกอบด้วยนายจ้าง 5,948 แห่ง ผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 199,232 คน รวมถึงกรณีโอนเงินไม่สำเร็จ ส่วนโครงการเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และม. 40 ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2564 เหลือผู้ประกันตนที่ยื่นอุทธรณ์/ทบทวนสิทธิ์ แยกเป็นผู้ประกันตนตามม. 39 จำนวน 3,423 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 190,659 คน

ครม. ยังได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุกิน 65 ปี จากเดิมสิ้นสุดเดือนพ.ย. 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนม.ค. 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับการตรวจสอบสิทธิ 2,307 คน

คลิปแนะนำอีจัน
ประเทศไทย 64 EP.3

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co