ครม.เคาะร่างแก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ไร้วาระนิรโทษกรรมฝ่ายบริหารวัคซีนโควิด

ครม. เคาะร่าง พ.ร.ก. แก้ไข พ.ร.บ.โรคติดต่อ รองโฆษก ยืนยัน ในการประชุม ไม่มีวาระพิจารณา นิรโทษกรรม ฝ่ายบริหาร วัคซีนโควิด
ครม.เคาะร่างแก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ ไร้วาระนิรโทษกรรมฝ่ายบริหารวัคซีนโควิด

21 ก.ย. 64 หลายคนจับตามอง การประชุมของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะมีการจัดการสถานการณ์เเพร่ระบาดของโควิด 19 ไปในทิศทางใดต่อไป เเละเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมฝ่ายบริหารจัดหาวัคซีนโควิด จะถูกนำมาเป็นวาระพิจารณา ด้วยหรือไม่ ?

โดยหลังการประชุม นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า การประชุม ครม. ครั้งนี้ มีวาระพิจารณา ร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้เป็นร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ....

ซึ่ง ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ.....

โดยชี้เเจงว่า การเห็นชอบครั้งนี้ ของ ครม. เพื่อให้มีมาตรการที่จำเป็นและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือ ขจัดโรคติดต่อที่มีการระบาดในกรณีปกติ และ ในกรณีที่มีความรุนแรงให้ยุติ หรือ บรรเทาลงโดยเร็ว

และเพิ่มหมวดเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

เพื่อแยกการจัดการกรณีโรคติดต่อในสถานการณ์ปกติออกจากโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ที่มีลักษณะของการเป็นโรคอุบัติใหม่ หรือ โรคติดต่ออุบัติซ้ำ

ซึ่งต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน)

ในส่วนบทบัญญัติคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

ร่างพ.ร.ก.ฯ กำหนดให้ ยกเว้น ความรับผิดให้แก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใด ซึ่งได้รับมอบหมาย หรือ ได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ “ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข”

เช่นเดียวกับในกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

(ครอบคลุมไปถึง ผู้ช่วย อสม. พนักงานกู้ภัย)

นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

คือ วันที่ 26 มีนาคม 2563

ในส่วนของประเด็น ที่สังคมตั้งคำถาม หลังมีข้อมูลออกมาในเเนวว่า

"จะมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ให้กับคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและบริหารวัคซีน"

ประเด็นนี้ นางสาวรัชดา เเจ้งว่า ในการประชุม ครม. ครั้งนี้ ไม่มีเนื้อหาส่วนใด ที่พูดถึงการนิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายหรือบริหาร ตามที่หลายคนจับตามองอยู่ ณ ขณะนี้

คลิปอีจันแนะนำ
เปิดหมดใจ! อดีตผู้บำบัดยาเสพติด ในวัดดังแห่งหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co