ครม. อนุมัติ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะเร่งด่วน

ครม. อนุมัติ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะเร่งด่วน วงเงิน 85,500 ล้านบาท ใน 3 โครงการ
ครม. อนุมัติ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะเร่งด่วน
ภาพ อีจัน

เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพ ระบุถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะเร่งด่วน ภายใต้กรอบวงเงิน 85,500 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ใน 3 โครงการหลัก ประกอบด้วย

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพ Facebook :

โครงการเราชนะ กรอบวงเงิน 67,000 ล้านบาท โดยเพิ่มวงเงินให้ประชาชน รวม 2,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน กรอบวงเงิน 18,500 ล้านบาท โดยเพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 รวม 2,000 บาท แบ่งจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บาท ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการคนละครึ่ง เฟส 3 วงเงินไม่เกิน 3,000 บาท ใช้จ่ายได้วันละไม่เกิน 150 บาท เริ่มเดือนกรกฎาคม เป็นต้นไป

สำหรับในระยะต่อไป ภายใต้กรอบวงเงิน 140,000 ล้านบาท ยังมีโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมดังนี้

-โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย 13.65 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษกลุ่มเป้าหมาย 2.5 ล้านคน สนับสนุนค่าครองชีพเดือนละ 200 บาท ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

-โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้”รัฐสนับสนุน e-Voucher ให้กับประชาชนที่ใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน เมื่อประชาชนใช้จ่ายกับร้านค้าดังกล่าว จะได้รับ e-Voucher จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co