ออมสิน - ธกส. ให้สินเชื่อ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน นาน 3 ปี

ออมสิน - ธกส. ให้สินเชื่อ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน นาน 3 ปี ปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก
ออมสิน - ธกส. ให้สินเชื่อ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน นาน 3 ปี
ภาพ อีจัน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพประกอบ ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งอนุมัติ มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด และการพักชำระหนี้สินเชื่อ โดยระบุข้อมูลว่า

โพสต์ต้นฉบับ
โพสต์ต้นฉบับภาพ Facebook : กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด - พักหนี้.สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ภายใต้วงเงิน 20,000 ล้านบาท เป้าหมายเพื่อ เพิ่มสภาพคล่อง ประชาชน ผู้ประกอบการ เกษตรกร สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ผู้ประกอบอีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย เกษตรกร

โดย ธ.ออมสิน-ธกส. ให้สินเชื่อรายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี ปลอดชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก

พักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ SFIs เป้าหมาย : เพิ่มสภาพคล่อง ลดภาระประชาชน โดยขยายระยะเวลาพักชำระเงินต้น จนถึงสิ้นปี 2564 ให้เป็นไปตามความสมัครใจของลูกหนี้

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินทั้งด้านเงินฝากและให้สินเชื่อ ซึ่งปัจจุบัน มี 4 แห่ง คือ- ธนาคารออมสิน- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร- ธนาคารอาคารสงเคราะห์- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำธุรกิจตามขอบเขตที่กำหนดเช่น ให้สินเชื่อหรือรับประกันสินเชื่อให้แก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม แต่ไม่รับเงินฝากจากประชาชนทั่วไป ซึ่งปัจจุบันมี 4 แห่งคือ- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM Bank) - ​ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)- บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม- บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

โควิดใกล้ตัวเข้ามาทุกที หากใครที่เป็นกังวล ยังไม่มีประกันโควิด?

คลิกเลย https://bit.ly/3mQewun ลิงค์เดียว มีให้เลือกหลายรูปแบบการคุ้มครอง ทำประกันวันนี้ มีระยะเวลาการรอคอย 14 วัน นะคะ ทำเร็ว รับความคุ้มครองเร็ว

*1 คนซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ (ต่างบริษัทต่างแผนความคุ้มครอง)

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co