ครม. อนุมัติ สธ. เปลี่ยน ยา จาก โมลนูพิราเวียร์ เป็น ฟาวิพิราเวียร์

ครม. อนุมัติ สธ. เปลี่ยนแปลง การจัดชื้อ ยา จาก โมลนูพิราเวียร์ เป็น ฟาวิพิราเวียร์ และ เรมเดซิเวียร์ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ และ สถานการณ์โควิด 19
ครม. อนุมัติ สธ. เปลี่ยน ยา จาก โมลนูพิราเวียร์ เป็น ฟาวิพิราเวียร์

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 15 มี.ค. 65 ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการจัดหาเวชภัณฑ์ยา และขยายระยะเวลาดำเนินการ โครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ : กรณีโรคโควิด 19 ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ โดยมีสาระสำคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จากยาโมลนูพิราเวียร์ ตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ 50,000 โดส เป็นยาฟาวิพิราเวียร์ จำนวน 17,065,457 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ จำนวน 5,166 ขวด

ทั้งนี้ เนื่องจากแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CPG COVID-19) กำหนดให้ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง ทั้งที่ไม่มีอาการปอดอักเสบหรือมีอาการปอดอักเสบเล็กน้อย โดยมีอัตราการใช้ยาร้อยละ 87 ของผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้งหมด และสำหรับยาเรมเดซิเวียร์ ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงแต่มีข้อห้ามในการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ โดยมีอัตราการใช้ยาร้อยละ 2 ของผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด

พร้อมทั้ง ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ และ ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามโครงการ จากเดิมระยะเวลาดำเนินการต.ค.-ธ.ค. 2564 เป็น ต.ค.2564-ก.ย. 2565

กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคงมีความต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องสำรองยาดังกล่าวไว้ ให้เพียงพอสำหรับรักษาผู้ป่วย รวมถึงมีความจำเป็นต้องปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินโครงการ ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดหาเวชภัณฑ์ยา เพื่อดูแลดูแลประชาชนได้ตามแผนงาน และสอดคล้องกับเวชปฏิบัติในปัจจุบัน

คลิปอีจันแนะนำ
สู้กับโรคมา 8 ปี #โปรตีนรั่วในปัสสาวะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.