ครม. อนุมัติ 13,500 ล้านบาท เยียวยา 10 จังหวัด พร้อมโอน 6 สิงหาคม นี้

มติที่ประชุม ครม. อนุมัติ งบ 13,500 ล้านบาท เยียวยา กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ในพื้นที่ 10 จังหวัด พร้อมโอน 6 สิงหาคม นี้
ครม. อนุมัติ 13,500 ล้านบาท เยียวยา 10 จังหวัด พร้อมโอน 6 สิงหาคม นี้
เยียวยา 10 จังหวัด พร้อมโอน 6 สิงหาคม นี้ภาพ อีจัน

เช้าวันนี้ 21 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยถึงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วานนี้ (20 กรกฎาคม 2564) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติวงเงินงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น 13,500 ล้านบาท เพื่อเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่กำหนดไว้เดิม 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรงบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานภาพ กระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกด้วยว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 นอกจากได้รับชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% แล้ว ผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาล เพิ่มเติมอีกคนละ 2,500 บาท โดยโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งผูกกับเลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน ด้านนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

ซึ่ง มติ ครม. ดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้รับการเยียวยา ประกอบด้วย นายจ้างประมาณ 160,000 ราย เป็นเงิน 6.4 พันล้านบาท ส่วนลูกจ้างมีจำนวน 2.8 ล้านราย เป็นเงิน 7.1 พันล้านบาท โดยลูกจ้างและนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คาดว่าลูกจ้างและนายจ้าง ในพื้นที่ 10 จังหวัด จะได้รับเงินเยียวยางวดแรก โดยพร้อมโอน ในวันที่ 6 สิงหาคม นี้

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co