ครม. เห็นชอบ จัดซื้อไฟเซอร์เพิ่มอีก 30 ล้านโดส

ครม. เห็นชอบ อนุมัติ จัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ เพิ่ม 30 ล้านโดส รวมจัดซื้อแล้ว 60 ล้านโดส ได้รับปี 65
ครม. เห็นชอบ จัดซื้อไฟเซอร์เพิ่มอีก  30 ล้านโดส

นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อสรุปหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 พ.ย.64

มีมติรับทราบ เรื่องการจัดซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จากบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด สำหรับปี 2565 เพิ่ม จำนวน 30 ล้านโดส

โดยนายธนกร เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการเจรจาจัดหาวัคซีนเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทจะจัดหาวัคซีน ไฟเซอร์ให้เพิ่มอีก จำนวน 30 ล้านโดส และมีกำหนดส่งมอบภายในปี 2565 ไม่เกินเดือนกันยายน 2565

นอกจากนี้บริษัทไฟเซอร์จำกัด ยังได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัคซีนในประเทศไทย

จากวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นวัคซีนที่มีการพัฒนาใหม่ ซึ่งเป็นวัคซีนสำหรับเด็ก

และยังมีการเห็นชอบการลงชื่อในสัญญา Third Amendment to Manufacturing and Supply to Manufacturing and Supply Agreement

ระหว่างบริษัทไฟเซอร์ กับ กรมควบคุมโรค โดยอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา การดำเนินการจัดซื้อวัคซีน เป็นตามสัญญา Manufacturing and Supply Agreement ที่เป็นสัญญาหลัก ทำให้ตอนนี้ประเทศไทยมีจำนวนวัคซีนที่จัดซื้อ กับบริษัทไฟเซอร์ รวมทั้งหมด 60 ล้านโดส

ซึ่งนาย ธนกร เผยว่า การดำเนินการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติม เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนของประเทศไทย ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ศบค. แล้ว

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีชิงทอง #เซ็นทรัลขอนแก่น

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co