AD

คลัง เตือน ข้าราชการ แอบกด รับสิทธิ เราชนะ ต้องกดยกเลิก เหตุผิดเงื่อนไข

คลัง เตือน ข้าราชการ ที่แอบกด ขอรับสิทธิ เราชนะ ต้องกดยกเลิก เหตุผิดเงื่อนไข ถ้าพบต้องคืนเงิน
คลัง เตือน ข้าราชการ แอบกด รับสิทธิ เราชนะ ต้องกดยกเลิก เหตุผิดเงื่อนไข
AD

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เผยเกี่ยวกับโครงการ เราชนะ ที่เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์วันแรก ที่รัฐบาลให้เงิน 7,000 บาทนั้นว่า กรณีที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ แล้วตรวจสอบสิทธิ์พบว่าได้สิทธิ์ “เราชนะ” ขอให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเตรียมเข้าไปกดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ในวันที่ 18 ก.พ. 2564 บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง

ขอบคุณภาพจาก : แฟนเพจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
AD
AD

“เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ. 2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บนแอป เป๋าตัง และถามว่าท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเงินในโครงการนี้จะต้องกดไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน”

ขอบคุณภาพจาก : แฟนเพจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ส่วนแนวทางช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้มอบหมายให้กระทรวงการคลังมาดูแลกลุ่มนี้เพิ่มเติมแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างหาแนวทางช่วยเหลืออยู่

ขอบคุณภาพจาก : แฟนเพจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ทั้งนี้ เกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ์ในมาตรการ 7 ข้อ มีดังนี้

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ

4.ไม่เป็นข้าราชการทางการเมือง

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

ขอบคุณภาพจาก : แฟนเพจ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co