คลัสเตอร์ค่ายอาสา เชียงใหม่ ติดโควิด 34 ราย กระจาย 13 จังหวัด

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลง คลัสเตอร์ค่ายอาสา เชียงใหม่ ติดโควิด 34 ราย กระจาย 13 จังหวัด
คลัสเตอร์ค่ายอาสา เชียงใหม่ ติดโควิด 34 ราย กระจาย 13 จังหวัด

วันนี้ (15 เมษายน 2564) นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แถลงผ่าน Live ถึงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกล่าวถึงกรณีคลัสเตอร์ค่ายอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 77 คน ตรวจพบเชื้อ 34 คน คิดเป็น 44.2% ไม่พบเชื้อ 41 คน รอผลอีก 2 คน โดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ประกอบด้วยอาจารย์ 8 คน นักเรียนในโรงเรียนที่ไปออกค่าย 52 คน และภารโรง อีก 1 คน

นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขภาพ Facebook : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ นพ.เฉวตสรร ระบุอีกด้วยว่า กลุ่มวัยหนุ่มสาวมีกิจกรรม จะมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ทำให้ขณะนี้มีความเชื่องโยงไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นมากถึง 13 จังหวัด ได้แก่เชียงใหม่ 21 คน ตาก 2 คน และจังหวัดอื่นๆ อีก จังหวัดละ 1 คน

คลัสเตอร์ค่ายอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คลัสเตอร์ค่ายอาสาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาพ Facebook : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ส่วนกรณีพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับงานสัมมนา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมงาน 80 คน ติดเชื้อ 14 คน ไม่มีอาการป่วย 8 คน อีกทั้งกระจายไปยัง 8 จังหวัด คือ อยุธยา ฉะเชิงเทรา ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี โดยผู้ร่วมงานบางราย ขณะทำกิจกรรมมีการถอดหน้ากากอนามัย และรับประทานอาหารโต๊ะจีนร่วมกันด้วย

ผู้ป่วย เชื่อมโยงงานสัมมนา นนทบุรี
ผู้ป่วย เชื่อมโยงงานสัมมนา นนทบุรีภาพ Facebook : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co