คลัสเตอร์ชุมชนประมงสะพานหิน Model กับวิธีเชิงรุกสกัดโควิด 19

คลัสเตอร์ชุมชนประมงสะพานหิน Model ความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 ตรวจ เจอ แยก กัก หาย ทำประมงต่อไม่ไร้อาชีพ
คลัสเตอร์ชุมชนประมงสะพานหิน Model กับวิธีเชิงรุกสกัดโควิด 19

ชาวประมง อีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบช่วงโควิดระบาด เพราะไม่ใช่แค่ลูกเรือคนไทย แต่ยังมีแรงงานต่างด้าวอีกหลายชีวิต ถ้าออกเรือหาของทะเลมาขายไม่ได้ ก็ต้องกลายเป็นกลุ่มตกงาน ไร้เงิน ติดโรค! แต่... ที่ จ.เพชรบุรี ชุมชนประมงสะพานหิน ชะอำ ทั้งเจ้าของแพ กลุ่มชาวประมง เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ต่างร่วมมือร่วมใจกัน สกัดโควิดระบาดและยังต้องให้ชาวบ้านทำประมงหาเงินต่อได้ ด้วยการจัดการ คลัสเตอร์ชุมชนประมงสะพานหิน Model

ย้อนกลับไปเมื่อกลางเดือนกรกฎาคม 2564 เริ่มเกิดการระบาดของโควิด ในหมู่แรงงานต่างด้าวบนเรือประมง และเริ่มลุกลามขึ้นบนฝั่ง จนเกือบกลายเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ แต่แทนที่คนในพื้นที่จะรอรับวัคซีนและความช่วยเหลือจากภาครัฐฝ่ายเดียว นายชยิน หอมคง เจ้าของท่าเรือแพปลาสี่พี่น้อง 2 ชะอำ กลับลุกขึ้นมาชวนคนในชุมชน ช่วยกัน “ตรวจทุกลำ เจอเชื้อจับแยก รักษาไว ชุมชนปลอดภัย ทำประมงต่อได้ ไม่ไร้อาชีพ” นอกจากนี้ยังได้ประสานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง ตำรวจ สาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมกันตรวจคัดกรอง กักกัน โดยลุยตรวจเชิงรุก เรียกเรือประมงจอด พาลูกเรือทุกคนขึ้นมาตรวจทีละลำ เมื่อเจอผู้ติดเชื้อก็ส่งกลับไปกักตัวดูอาการบนเรือ เพื่อลดการแพร่กระจาย ขณะเดียวกันก็เร่งตรวจเชิงรุก ในที่พักของแรงงานต่างด้าว และบ้านเรือนรอบๆ พร้อมทีมอาสาสมัครชุมชนพ่นยาฆ่าเชื้อ ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดคลัสเตอร์โควิด ในชุมชนประมงสะพานหิน ชะอำ ที่มีคนอาศัยอยู่กว่าพันชีวิต และขณะนั้นมียอดผู้ป่วยโควิดกว่า 500 คน จนถึงวันนี้สามารถทำให้คลัสเตอร์ชุมชนประมงสะพานหิน กลับสู่สภาวะปกติได้ในเวลาไม่ถึง 15 วัน และรักษาคนป่วยให้กลับบ้านได้อย่างรวดเร็ว การทำการประมงก็ยังสามารถดำเนินต่อไปไม่สะดุด

คลัสเตอร์ชุมชนประมงสะพานหิน Model มีหลักการทำงาน เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ดังนี้

1.จับตรวจ แยก ผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด

ขอช่องทางพิเศษจากโรงพยาบาลชะอำ จนส่งตรวจคนที่สงสัยว่าติดเชื้อไปตรวจได้เร็วที่สุด และเมื่อจำนวนผู้เข้ารับการตรวจมีมาก จึงซื้อชุดตรวจ ATK มาใช้เอง โดยขอรับการการสนับสนุนพยาบาลมาช่วยตรวจให้ และได้ปรับใช้ในการตรวจแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายที่กลัวโดนจับ หรือกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดด้วยและได้ผล ทำให้สามารถนำคนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการตรวจได้กว่า 50 คน และพบว่าบางส่วนติดเชื้อโควิด

2.เฝ้าระวังและตรวจสอบคนจากนอกพื้นที่ รวมถึงกักผู้เฝ้าระวังให้อยู่ในพื้นที่ให้ได้

โดยฝ่ายปกครองและตำรวจ ประกาศมาตรการควบคุมการเข้าออกเรือประมงอย่างเข้มสวด ปิดสะพานปูชักป้องกันนักท่องเที่ยวต่างถิ่น แยกผู้ติดเชื้ออกไปรักษา ผู้เฝ้าระวังอาการให้อยู่ในที่พัก ในเรือประมง ต้องให้รายงานตัวและอาการทุกวัน ให้กินยาฟ้าทะลายโจรตามที่กำหนด รวมถึงใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้นตลอดเวลาอย่างเคร่งครัด นับจากวันที่คำสั่งประกาศใช้ไม่ถึง 20 วัน ก็สามารถทำให้ยอดผู้ติดเชื้อ เป็น 0 ติดต่อกันถึง 7 วัน แรงงานและเรือประมงที่พร้อมก็สามารถออกสู่ทะเลได้อย่างต่อเนื่อง

อีกด้านหนึ่ง ในกลุ่มที่สามารถออกเรือทำการประมงได้ ก็ผลักดันให้ออกไปทำกินในเรือที่ปลอดภัยที่ออกทะเลก่อนการแพร่ระบาด โดยออกกฎไม่ให้จอดเรือเด็ดขาด ถ้าเข้ามาขึ้นปลา ต้องให้เสร็จในวันเดียวและออกทะเลไป ส่วนในเรือที่กักตัวถ้าประสงค์จะออกทะเล ก็จะผลักดันให้ออกทะเลทันที แล้วให้รักษาวินัย การใส่ถุงมือ ใส่แมสก์ 2 ชั้นตลอดเวลาที่อยู่ในทะเล โดยให้เรือทุกลำ มีที่วัดอุณหภูมิ มี ชุดตรวจ ATK และฟ้าทะลายโจรติดเรือไปด้วย ส่วนการใช้ฟ้าทะลายโจร 1,100 มิลลิกรัม/มื้อ กิน 4 มื้อ ในหนึ่งวันติดต่อกันนาน 5 วัน ในคนที่มีอาการป่วยหรือติดเชื้อ ใช้ควบคู่กับ ฟ้าทะลายโจรแบบสเปรย์พ่นคอ ฉีดทุก 2 ชั่วโมงในเวลา 2 วัน จะหายจากการติดเชื้อเมื่อทานยาครบกำหนด

3. ผลักดันออกทะเล

การผลักดันออกทะเลนี้เป็นไปตามแนวคิด คนในไม่ให้ออก คนนอกไม่ให้เอาเชื้อเข้ามาเพิ่ม รวมถึง การรับตัวแรงงานกลับหลังจากการรักษา โดยเสนอให้ใช้แผนรับกลับต่อโรงพยาบาลสนามหนองชุมพล โดยกำหนดให้เจ้าของเรือประมง จำเป็นต้องไปรับลูกน้องของตนกลับด้วยตัวเอง ก่อนลงเรือ ต้องนำลูกน้องมารายงานตัวที่แพปลาสี่พี่น้อง 2 เพื่อผลักดันลูกเรือลงไปกักตัวต่อในเรือ รอเวลาออกสู่ทะเล เพื่อไม่ให้กลับไปมั่วสุมตามห้องเช่า โดย นายชยิน หอมคง เจ้าของท่าเรือแพปลาสี่พี่น้อง 2 อาสาทำหน้าที่ตัวเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลสนามกับนายจ้าง และร่วมแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับความสับสนในการจัดข้อมูลแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ทางโรงพยาบาลทำงานได้ง่ายที่สุด โดยเฉพาะชื่อของแรงงานต่างด้าว ภาษาในการสื่อสาร มีปัญหามากที่สุด

จนในขณะนี้ ที่ชุมชนประมงสะพานหิน ชะอำ จ.เพชรบุรี ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจในตัวโรค และรับรู้ในการใช้ชีวิตวิถีใหม่มากขึ้น ทำให้สามารถสกัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ดีนั่นเอง

คลิปอีจันแนะนำ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co