คลัสเตอร์ใหม่ พัทลุง ชุมชนพนางตุง ติดเชื้อ 15 ราย

คลัสเตอร์ใหม่ พัทลุง ชุมชนพนางตุง ติดเชื้อ 15 ราย เจ้าหน้าที่เร่งตรวจค้นหาเชิงรุก อีกกว่า 600 ราย
คลัสเตอร์ใหม่ พัทลุง ชุมชนพนางตุง ติดเชื้อ 15 ราย
ภาพ อีจัน

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เร่งตรวจค้นหาเชิงรุก ประชาชนในชุมชนพนางตุง เพิ่มเติมกว่า 600 ราย หลังพบเป็นคลัสเตอร์ใหม่ มีผู้ติดเชื้อ 15 ราย หากพบเพิ่มพร้อมล็อกดาวน์พื้นที่ทันที

คลัสเตอร์ชุมชนพนางตุง
คลัสเตอร์ชุมชนพนางตุงภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

วันนี้ 11 มิถุนายน 2564 ที่วัดทะเลน้อย ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอควนขนุน พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลควนขนุน เร่งลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุกให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 , 13 ตำบลพนางตุง และหมู่ที่ 2 ตำบลทะเลน้อย รวมกว่า 600 ราย หลังพบประชาชนในพื้นที่ตำบลพนางตุงเดินทางไปยังจังหวัดสงขลา แล้วเดินทางกลับบ้าน ก่อนพบติดเชื้อโควิดจำนวน 2 ราย จากนั้นได้แพร่ระบาดทันที ส่งผลให้คนในพื้นที่ของชุมชนพนางตุง โดยเฉพาะหมู่ที่ 1 ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 15 ราย กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ ที่พบผู้ป่วยล่าสุดของจังหวัดพัทลุง คือ คลัสเตอร์ชุมชนพนางตุง

ตรวจค้นหาเชิงรุก ชุมชนพนางตุง
ตรวจค้นหาเชิงรุก ชุมชนพนางตุงภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ที่จะขยายเป็นวงกว้างเนื่องจากพื้นที่ตำบลพนางตุงและพื้นที่ตำบลทะเลน้อย เป็นพื้นที่ติดกันและเป็นชุมชนหนาแน่น จำเป็นที่จะต้องเร่งตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุก เพื่อป้องกันและควบคุมโดยเร่งด่วน และหากผลการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม ทางอำเภอควนขนุน จำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มข้นคือการล็อกดาวน์พื้นที่ชุมชนพนางตุงทันที

ศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน
ศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุนภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

ด้านนางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน กล่าวว่าในขณะนี้การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อมาจากจังหวัดสงขลาจำนวน 2 รายและกลับมาแพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลพนางตุง พบผู้ป่วยเพิ่มเป็น 15 ราย กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่คลัสเตอร์ชุมชนพนางตุง ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ได้วางแผนตรวจสารคัดหลั่งเชิงรุก โดยทาง ฝ่ายปกครอง จนท.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ในพื้นที่ อ.ควนขนุน พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.ควนขนุน ร่วมกันตรวจคัดกรองหาเชื้อเชิงรุก เพื่อตรวจสารคัดหลั่ง จากชาวบ้าน หมู่ที่ 1, 2 ,13 ต.พนางตุง และหมู่ที่ 2 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน เข้าร่วมตรวจฯประมาณ 480 ราย และเมื่อวานนี้ได้ตรวจไปแล้วจำนวน 200 ราย รวมทั้งหมดกว่า 600 ราย

ตรวจค้นหาเชิงรุก ชุมชนพนางตุง
ตรวจค้นหาเชิงรุก ชุมชนพนางตุงภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

หากผลการตรวจในวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มข้น คือ การล็อกดาวน์พื้นที่ชุมชนพนางตุงทันที ขณะที่กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดผู้ป่วยจากคลัสเตอร์ดังกล่าว ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอควนขนุน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา จิตอาสา “มีแล้วแบ่งบัน” จัดมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวที่ติดเชื้อและผู้ถูกกักตัว 14 วัน ทั้งสิ้น 47 ครอบครัว จำนวน 186 ราย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co