คลายสงสัย คนติดโควิดเเล้วหาย จำเป็นมั้ย ที่จะต้องฉีดวัคซีน

กรมควบคุมโรคตอบชัด! ติดโควิดเเล้วหาย จำเป็น ต้องฉีดวัคซีนอีกมั้ย? บอกละเอียดยิบ คนหายเเล้วควรอ่าน
คลายสงสัย คนติดโควิดเเล้วหาย จำเป็นมั้ย ที่จะต้องฉีดวัคซีน

จันเชื่อว่า หลายคนสงสัย รวมถึงจันด้วย

เรื่องการรับวัคซีน เพราะบางคน ได้รับวัคซีนเข็มเเรก เเล้วระหว่างรอเข็ม 2 ดันติดเชื้อ จะต้องรอ หรือยืดระยะการฉีดออกไป? นี่คือสิ่งที่หลายคนสงสัย

ล่าสุดกรมควบคุมโรค ออกมาชี้เเจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด สามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้

แม้จะเคยมีประวัติเป็นโรคโควิด มาก่อนก็ยังจำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีน หากยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน หรือฉีดยังไม่ครบ 2 เข็ม ก็ให้ฉีดวัคซีนเพิ่มอีก 1 เข็ม ภายใน 1-3 เดือนหลังจากเริ่มป่วย

ส่วนคนที่เคยได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว ไม่ต้องฉีดเพิ่มอีก และไม่จำเป็นต้องตรวจการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ก่อนฉีดวัคซีน เพราะแม้เคยเป็นมาก่อนโดยไม่รู้ตัว ก็ไม่ทำให้มีอันตรายจากการฉีดวัคซีนโควิด 19

สำหรับกรณีที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 แล้ว สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิค 19 แต่ตรวจไม่พบเชื้อ (ผล swab เป็น not detected) สามารถรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ได้ตามปกติ

ส่วนกรณีที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 1 แล้ว จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน และมีแนวโน้มว่าไม่สามารถรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ตามกำหนดได้ ก็ให้ดำเนินการกักตัวจนครบระยะเวลา 14 วัน แล้วจึงรับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 ตามกำหนดระยะเวลาของวัคซีนแต่ละชนิดหลังจากพ้นระยะกักตัว หากเลยกำหนดไปแล้ว ให้มารับวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ 2 โดยเร็ว และนับต่อเนื่องจากเข็มแรก

กรณีคนที่เคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 หรือหายป่วยจากโรคโควิด 19 แล้ว หลังจากที่หายป่วยแล้วช่วง 1-3 เดือนหลังจากเคยตรวจพบเชื้อ SARS-CoV-2 หรือหายป่วย ให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้น 1 เข็ม เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันสูงขึ้น เพื่อป้องกันติดเชื้อซ้ำ โดยให้ฉีดแอสตร้าเซเนก้า หรือไฟเซอร์ ในกลุ่มคนที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 มาก่อน หรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว แต่เข็มที่ 2 ยังไม่ถึง 2 สัปดาห์ก่อนการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ส่วนคนที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้ว แต่ติดเชื้อ SARS-CoV-2 ส่วนใหญ่จะอาการน้อย ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกครั้ง

สรุปก็คือ วัคซีนโควิด 19 อาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ได้ทั้งหมด แต่ป้องกันโรครุนแรงได้เกือบทั้งหมด ดังนั้น ผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้วอาจติดเชื้อแบบไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยมากได้ ดังนั้นหลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จึงยังจำเป็นต้องรักษามาตรการในการป้องกันเชื้อ SARS-CoV-2 ในชุมชน ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางกายภาพ หลีกเลี่ยงการ ไปยังที่ที่มีคนหนาแน่น และล้างมือบ่อย ๆ ต่อไปอย่างเคร่งครัด จนกว่าจะมีความมั่นใจว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดจะมีภูมิคุ้มกันโรคแล้ว จึงจะสามารถลดหย่อนมาตรการได้ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ให้คำแนะนำต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
longcovid คืออะไร

Related Stories

No stories found.