งานเข้า! ส.ว.ป่วยโควิด พบไทม์ไลน์มารัฐสภา แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ ส.ว.ป่วยโควิด พบไทม์ไลน์มารัฐสภา แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม - เลขาวุฒิสภาฯ สั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิด
งานเข้า! ส.ว.ป่วยโควิด พบไทม์ไลน์มารัฐสภา แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(24 มิ.ย. 64) นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจาก พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกวุฒิสภา ว่าติดเชื้อโควิค -19 จากภรรยา จึงรีบแจ้งไทม์ไลน์ให้สมาชิกท่านอื่นรับทราบ โดยพบว่าวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 ลาประชุมวุฒิสภา เนื่องจากรู้สึกมีอาการไม่สบาย จึงอยู่ที่พักอาศัยทั้งวันไม่ได้พบใคร

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เดินทางมาประชุมร่วมรัฐสภา ฝั่ง ส.ส. มีเจ้าหน้าที่สำนักการประชุมของวุฒิสภาและข้าราชการบำนาญมารับไปมาเซ็นชื่อ เนื่องจากท่านเป็นบุคคลที่เดินไม่ไหว ถึงต้องมีข้าราชการไปดูแล ซึ่งทางวุฒิสภาได้สั่งกักตัวบุคคลกลุ่มนี้แล้ว

จากนั้นพลเอกเลิศฤทธิ์ เซ็นชื่อเสร็จได้พบกับ นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินทร์ และ พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกวุฒิสภา โดยได้เดินพูดคุยกันไปห้องอาหารเพื่อรับข้าวกล่อง รู้สึกเวียนศรีษะ มีไข้ จึงเดินทางกลับที่พัก โดยไม่ได้ไปในห้องประชุมร่วมรัฐสภาเลย

วันพุธ 23 มิถุนายน 2564 ก็เช่นกัน ท่านเดินทางมาประชุมร่วมรัฐสภา ฝั่ง ส.ส. มีเจ้าหน้าที่กลุ่มเดิมมารับไปเซ็นชื่อ แต่รู้สึกมีไข้ จึงเดินทางกลับที่พักทันที และในวันเดียวกันช่วงบ่าย ทราบว่าภรรยาได้ติดเชื้อโควิด ทำให้วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่มีการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง 13 ฉบับ พลเอกเลิศฤทธิ์ ไม่ได้มาร่วมประชุม

อย่างไรก็ตาม พลเอกเลิศฤทธิ์ มีอายุมากและสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ช่วงที่ผ่านมาจึงมาลงชื่อ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และบางครั้งที่มีอาการเจ็บป่วยก็จะขอกลับไปพักที่บ้าน ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไม่มากนัก เนื่องจากมีผู้ใกล้ชิดจำนวนน้อย ประกอบกับรัฐสภาบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิดเข้มงวดมาโดยตลอด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co