จะเปิดสถานบันเทิงใน กทม. ต้องอยู่ใน 3 เขต โซนนิ่ง รัชดา RCA พัฒน์พงศ์

ใครจะเปิดสถานบริการ ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ก่อน ไม่อย่างนั้น มีความผิดตามกฎหมาย จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
จะเปิดสถานบันเทิงใน กทม. ต้องอยู่ใน 3 เขต โซนนิ่ง รัชดา RCA พัฒน์พงศ์

หลังจากที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่พบว่าแหล่งแพร่เชื้อมาจากสถานบันเทิง วันนี้จันเลยมีข้อมูลมาบอก ว่า การจะก่อตั้งสถานบริการนั้น เราต้องทำอะไรบ้าง ?

แหล่งข่าวของอีจัน เล่าให้อีจันฟังว่า การเปิดสถานบันเทิง หรือสถานบริการนั้น กฎหมายบังคับว่าต้องมาขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ ถ้าหากเปิดในต่างจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องเป็นผู้อนุญาตให้ก่อตั้งได้ แต่ในเขตกรุงเทพฯ ผู้ที่ออกใบอนุญาต คือ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หรือ ผบช.น.

หากเจ้าของสถานบริการไม่ขออนุญาต จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ

กรณีของการเปิดสถานบริการในเขตกรุงเทพนั้น เจ้าหน้าที่จะมีการแบ่งโซนเพื่อเปิดสถานบริการเพียงแค่ 3 โซนเท่านั้น คือ รัชดาภิเษก, อาซีเอ และพัฒพงษ์ นอก 3 เขตนี้จะไม่สามารถตั้งเป็นสถานบริการได้

ส่วนเลาจน์ ถูกจัดอยู่ในสถานบริการประเภทที่ 3(4) (ก) มีกฎหมายบังคับว่า ต้องมี 3 ข้อนี้ถึงตั้งสถานบริการได้นะคะ คือ

1.มีอาหาร สุรา เครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่าย

2.มีดนตรี หรือการแสดงเพื่อการบันเทิง

3.มีพนักงานของร้านนั่งกับลูกค้า

ถ้ามีครบทั้ง 3 ข้อนี้ ก็ถือว่าเป็นสถานบริการและต้องมาขออนุญาตเปิดกับเจ้าหน้าที่ค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co