จีน อนุมัติ วัคซีนโควิดลูกผสม แบบฉีดเข็มเดียว เข้าสู่ตลาด

สำนักบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งชาติ (NMPA) ของ จีน อนุมัติ วัคซีนโควิดลูกผสม แบบฉีดเข็มเดียว เข้าสู่ตลาดแบบมีเงื่อนไข
จีน อนุมัติ วัคซีนโควิดลูกผสม แบบฉีดเข็มเดียว เข้าสู่ตลาด
ภาพ XINHUA

สำนักบริหารผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งชาติ (NMPA) ของจีนอนุมัติให้วัคซีนโควิดลูกผสม แบบฉีดเข็มเดียว เข้าสู่ตลาดแบบมีเงื่อนไข

โดยวัคซีนดังกล่าว พัฒนาโดยทีมวิจัย เฉินเวย ซึ่งเป็นนักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติจีน (CAE) และนักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ทหาร สังกัดสถาบันวิทยาการทหาร (Academy of Military Sciences) เป็นวัคซีนโควิด-19 ตัวแรกของจีนที่ใช้อะดีโนไวรัสเป็นเวกเตอร์

ทั้งนี้ วัคซีนโควิดลูกผสมดังกล่าว ผลิตสำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป สามารถเก็บรักษาและขนส่ง ได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส

บุคลากรทางการแพทย์เตรียมฉีดวัคซีนให้แก่ผู้คนที่บริษัทแห่งหนึ่ง ในเขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีน
บุคลากรทางการแพทย์เตรียมฉีดวัคซีนให้แก่ผู้คนที่บริษัทแห่งหนึ่ง ในเขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีน ภาพ XINHUA

สื่อท้องถิ่นภายในประเทศของจีน ได้รายงานบทวิเคราะห์ ที่เขียนขึ้นระหว่างการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ทั่วโลก โดยระบุว่าวัคซีนโควิดลูกผสม มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการของโควิด-19 ร้อยละ 65.7 และมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดไม่ให้รุนแรง ร้อยละ 90.98

โดยข้อมูลจากการทดสอบของอาสาสมัครในปากีสถาน ระบุว่า วัคซีนโควิดลูกผสม ชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดอาการของโควิด ที่ร้อยละ 74.8 และสามารถป้องกันโควิดไม่ให้รุนแรงได้เต็มประสิทธิภาพ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co