จุฬาฯ ประกาศรับอาสาสมัคร 2 รุ่น ฉีดวัคซีน ChulaCov19 เริ่มฉีดปลายเดือน ส.ค. 64

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาฯ เปิดรับอาสาสมัคร 2 รุ่น ฉีดวัคซีน ChulaCov19
จุฬาฯ ประกาศรับอาสาสมัคร 2 รุ่น ฉีดวัคซีน ChulaCov19 เริ่มฉีดปลายเดือน ส.ค. 64

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Chula VRC ว่าเปิดรับอาสาสมัครเพื่อฉีดวัคซีน ChulaCov19 โดยรับเป็น 2 กลุ่ม คือ ระยะที่ 1 อาสาสมัครอายุ 65-75 ปี (24 คน)

คุณสมบัติ ดังนี้

1. อายุ 65-75 ปี

2. ไม่มีโรคประจำตัว

3. ไม่เคยติดเชื้อ covid19

4. ไม่เคยได้รับวัคซีน covid19

โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการ ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจะได้รับแจ้งทาง sms ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

ระยะที่ 2 อาสาสมัครอายุ 18-55 ปี (150 คน)

คุณสมบัติ ดังนี้

1. อายุ 18-55 ปี

2. ไม่มีโรคประจำตัว

3. ไม่เคยติดเชื้อ covid19

4. ไม่เคยได้รับวัคซีน covid19

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อคัดกรองการเข้าร่วมโครงการ

ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองจะได้รับแจ้งทาง sms ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีนปลายเดือนสิงหาคม 2564

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co