จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มอีก 6 ราย

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ประกาศ พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่ม 6 รวม 13 ราย ย้ำ มหาลัยยังเอาอยู่ เร่ง ตรวจคัดกรองเชิงรุกอีก 389 คน
จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มอีก 6 ราย

คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศฉบับที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.64 หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่พักอาศัยในหอพักบุคลากรและดำเนินการส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาฯ แล้วนั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการโควิด-19 จุฬาฯ ประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 คน
จุฬาฯ พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพิ่มอีก 6 ราย

คณะกรรมการ โควิด จุฬาฯ ได้มีมาตรการระดมตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกกับกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคลากรกลุ่มดังกล่าว จำนวน 230 คน ซึ่งผลจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกดังกล่าวพบว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมอีก 6 คน รวมเป็น 13 คน

ดังนั้น คณะกรรมการโควิด-19 จึงได้ดำเนินการต่อไปนี้

1. ขยายการตรวจคัดกรองปูพรมเชิงรุกเพิ่มขึ้นอีก 389 คน (รวมเป็นผู้ได้ตรวจคัดกรองโรคแล้ว 619 คน)

2. สอบสวนโรคอย่างเร่งด่วน โดยร่วมมือกับสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรคและศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 กรุงเทพมหานคร

โดยขณะนี้สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่มหาวิทยาลัยควบคุมดูแลได้ และขอให้ผู้ที่เข้ามาภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co