ฉีดวัคซีนโควิด ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ต้องลงทะเบียน ไม่มีการ walk in

ฉีดวัคซีนโควิด ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ต้องลงทะเบียน ไม่มีการ walk in

อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ฉีดวัคซีนโควิด ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ต้องลงทะเบียน ไม่มีการ walk in

จากกรณีที่ ขสมก. เตรียมจัดเดินรถ Shuttle Bus ให้บริการฟรี จำนวน 3 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ที่สถานีกลางบางซื่อ และประชาชนบางคนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า “ สถานีกลางบางซื่อ เปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบ walk in”

ล่าสุดวันนี้ (4 มิ.ย. 64) นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแออัดจากการเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน และเพื่อให้เป็นไปตามแผนแผนการระดมฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อบริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ประกอบอาชีพขนส่งสาธารณะ ซึ่งถือเป็นปราการด่านแรกที่มีความเสี่ยงสูง และจะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการกลุ่มดังกล่าวจนถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564

หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน – 31สิงหาคม2564 จึงเริ่มให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยแบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่มได้แก่

1. กลุ่มองค์กรที่ประสานมายังสาธารณสุข จำนวน 5000 คนต่อวัน

2.กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนนัดหมายเข้ารับบริการฉีดวัคซีนผ่านผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ได้แก่ ค่ายมือดีแทค (Dtac) เอไอเอส (AIS) ทรู (True) และ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด (มหาชน) จำนวน 5,000 คนต่อวัน

ปัจจุบัน ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ยังไม่มีนโยบายให้บริการในรูปแบบ Walk in เพื่อลดความแออัด และไม่แน่นอนในการได้คิวฉีดวัคซีน ประชาชนต้องลงทะเบียน-นัดหมาย-ได้คิว โดยสามารถลงทะเบียนผ่านผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือต่าง ๆ ดังกล่าว

สถานีกลางบางซื่อ เปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบ walk in
สถานีกลางบางซื่อ เปิดให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบ walk inภาพ : กระทรวงสาธารณสุข

Related Stories

No stories found.