ชลบุรีอ่วม! ยอดโควิดพุ่ง วันเดียวติดเชื้อรวม 9,737 ราย

สธ.ชลบุรี รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด19 วันเดียวติดเชื้อรวม 9,737 ราย
ชลบุรีอ่วม! ยอดโควิดพุ่ง วันเดียวติดเชื้อรวม 9,737 ราย

สถานการณ์โควิด ในประเทศไทยยังคงน่าเป็นห่วง ล่าสุดวันนี้ (31มี.ค.65) จังหวัดชลบุรี พบผู้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,414 ราย (ผู้ติดเชื้อยืนยัน RT-PCR) และผู้ติดเชื้อจาก ATK 8,323 ราย รวม 9,737 ราย

โดยจำแนกตามสถานที่พบผู้ติดเชื้อดังนี้

1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 77 ราย สะสม 4,627 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,420 ราย

2. CLUSTER บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด อ.เมืองชลบุรี 11 ราย สะสม 79 ราย

3. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 40 ราย

4. บุคลากรทางการแพทย์ 36 ราย

5. ให้ประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 4 ราย ดังนี้

5.1 กทม. 1 ราย

5.2 จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย

5.3 จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย

5.4 จังหวัดสตูล 1 ราย

6. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

6.1 ในครอบครัว 321 ราย

6.2 จากสถานที่ทำงาน 73 ราย

6.3 บุคคลใกล้ชิด 58 ราย

6.4 ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย

7. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 49 ราย

8. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 741 ราย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 939,323 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 8,273 คน (อัตราป่วย 880.74 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 6 ราย (0.64 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 5 ราย (0.53 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 8 ราย (0.85 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,905,852 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 11,610 คน (อัตราป่วย 609.18 ต่อแสนประชากร) เสียชีวิต 25 ราย (1.31 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 19 ราย (1.00 ต่อแสนประชากร), ปอดอักเสบ 28 ราย (1.47 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 138,380 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 284,841 คน รวม 423,221 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน17,125 คน (อัตราป่วย 4,046.35 ต่อแสนประชากร), เสียชีวิต 61 ราย (14.41 ต่อแสนประชากร), ใส่ท่อหายใจ 15 ราย (3.54 ต่อแสนประชากร) , ปอดอักเสบ 60 ราย (14.18 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 4 ราย

(รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2564,

รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2564,

และอีกสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน), ผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 6 ราย

(รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2564,

รายที่สองพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564,

รายที่สามพบประวัติการรับวัคซีนสองหนึ่งเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2564,

และอีกสามรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน), ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 4 ราย (รายที่หนึ่งอายุ 49 ปี, รายที่สองอายุ 78 ปี, รายที่สามอายุ 83 ปี, รายที่สี่อายุ 89 ปี) สาเหตุที่นำไปสู่การเสียชีวิตคือ เป็นผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัวได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ (ไม่พบประวัติการรับวัคซีนทั้งสี่ราย) ดังนั้นการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์กล่าวคือต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดเข็มที่สาม จะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบ มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

ขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งจังหวัดชลบุรี

ร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดในสถานประกอบการจำนวนมาก พนักงานต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และเคร่งครัดในมาตรการองค์กร

1. เลิกงานไม่สังสรรค์

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีการกักตัวอย่างเข้มงวด ไม่ออกไปแพร่เชื้อ

คลิปแนะนำอีจัน
72 ชั่วโมง ล้างบางแก๊งคอลเซ็นเตอร์!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.