ชิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส ถึงไทยเเล้ว หลัง โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สั่งนำเข้าล็อต 2

ข่าวดี! โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเข้า ชิโนฟาร์ม ล็อต 2 เพิ่ม 1 ล้านโดส ถึงไทยเเล้ว
ชิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส ถึงไทยเเล้ว หลัง  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สั่งนำเข้าล็อต 2

มีข่าวดี สำหรับทางเลือกคนไทย กับการป้องกันตัวเอง ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเข้า วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตที่ 2 จำนวน 1 ล้านโดส ซึ่งเดินทางมาถึงไทยเเล้ว วันที่ 4 ก.ค.64 ด้วยเที่ยวบิน TG675

ซึ่ง วัคซีน ชิโนฟาร์ม ล็อตที่ 1 นั้น มีองค์ติดต่อขอจัดสรรควัคซีนไปแล้ว เป็นจำนวน 7,713 องค์กร ซึ่งหากฉีดครบตามจำนวนที่ขอจัดสรรไปจะมีผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มถึง 1,117,719 คน

ขณะเดียวกันนั้น การขอรับการจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากองค์กร ยังเป็นการร่วมบริจาควัคซีนให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางด้วย โดยวันที่ 4 ก.ค.64 มีกลุ่มเปราะบางได้ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ฟรีจำนวน 6,400 ราย (ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบมาแล้วเท่านั้น) คือ

- ผู้พิการ จำนวน 1,500 ราย

- ผู้ด้อยโอกาสชุมชนแออัด จำนวน 3,900 ราย

- ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 ราย

ส่วนรายบุคคล ที่มีความต้องการ อยากจองฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม รอกันก่อนนะคะ เเว่วๆว่า อาจจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าจองด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องผ่านองค์กรได้อีกไม่นานนี้ค่ะ

Related Stories

No stories found.