ดีเดย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เคาะวันฉีด ซิโนฟาร์ม วันแรกพร้อมกัน 25 มิ.ย.นี้

ใกล้ได้ฉีดแล้ว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดสแรก ถึงไทย 20 มิ.ย.64 ฉีดวันแรกพร้อมกัน 25 มิ.ย.นี้
ดีเดย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เคาะวันฉีด ซิโนฟาร์ม วันแรกพร้อมกัน 25 มิ.ย.นี้

คืบหน้า วัคซีนซิโนฟาร์ม วันนี้ (11 มิ.ย.64) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เผยว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แล้ว คือ วันที่ 25 มิ.ย.64

ซึ่ง วัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก จำนวน 1 ล้านโดส จะถึงไทยประมาณวันที่ 20 มิ.ย.64 หลังจากนั้น วัคซีนซิโนฟาร์มล็อตต่อไป ล็อตละ 1 ล้านโดส จะทยอยถึงไทยต่อเนื่อง ทุก 10 วัน

สำหรับราคาของวัคซีนซิโนฟาร์ม ราคาเข็มละ 888 บาท รวมค่าวัคซีน / ค่าขนส่ง / ค่าเก็บรักษา /ประกันวัคซีน โดยหน่วยงานและองค์กรเป็นผู้สนับสนุนค่าวัคซีน ประชาชนฉีดฟรี

ในส่วนของการจัดส่งวัคซีน จะจัดส่งให้ขั้นต่ำ100 โดส ต่อ 1 จุด ส่งให้ทุกวัน เพื่อลดภาระในการเก็บสต็อก ส่วนต่างจังหวัดใช้เวลาการจัดส่งไม่เกิน 2 วัน ซึ่งวัคซีนซิโนฟาร์ม จะต้องเก็บรักษาในตู้ที่มีอุณหภูมิ 2 - 8 องศา วัคซีน 1 กล่อง จะบรรจุ 20 - 30 ไวออล และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดจะต้องจัดหาเข็มฉีดวัคซีนเอง

ด้าน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก็ได้มีการแจ้ง องค์กร บริษัท หน่วยงานที่ส่งหนังสือจองวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" มายังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้ว ขอให้ทุกท่านลงทะเบียนตามขั้นตอนการขอบรับการจัดสรรวัคซีน ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://vaccine.cra.ac.th/ ตั้งแต่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 เป็นต้นไป

โดยข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรร วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1

1.เป็นองค์กรนิติบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ (สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ข้อ 5) องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคมและระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

2.องค์กร/หน่วยงาน สามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

3.องค์กร /หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10 % ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรรจาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

4.องค์กร /หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เคาะราคา วัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม เข็มละ 888 บาท
ดีเดย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เคาะวันฉีด ซิโนฟาร์ม วันแรกพร้อมกัน 25 มิ.ย.นี้
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co