ด่วน! ศบค.เห็นชอบ ยกระดับ 6 จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม งดนั่งกินอาหารในร้าน

ด่วน! ศบค.เห็นชอบ ยกระดับ 6 จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม งดนั่งกินอาหารในร้าน ลดเวลาเปิดปิดร้านอาหาร เริ่ม 1 พ.ค.นี้
ด่วน! ศบค.เห็นชอบ ยกระดับ 6 จังหวัด เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม งดนั่งกินอาหารในร้าน
ภาพจากอีจัน

วันนี้ 29 เม.ย.2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) แถลงที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ หลังที่ประชุม มติเห็นชอบให้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่จะจัดกลุ่มใหม่เป็น 6 จังหวัด ได้แก่ ได้แก่ กทม.,ชลบุรี,เชียงใหม่ ,นนทบุรี, ปทุมธานี, และสมุทรปราการ

โดยได้ได้ยกระดับมาตรการดังนี้

1.ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

2.ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน

3.งดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการให้ซื้อกลับบ้านได้จนถึง 21.00 น.

4.ปิดสนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดได้ถึง 21.00 น.

ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโตรุ่ง เปิดได้ตั้งแต่ 04.00 น.ถึงไม่เกิน 23.00 น.

5.ขอความร่วมมืองดการเดินทางออกนอกพื้นที่

พร้อมกันนั้น ศบค.ยังให้ปรับระยะเวลาการกักตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทุกกรณีกลับมาที่ 14 วัน จากก่อนหน้าที่ลดลงไปเหลือ 7 วัน หรือ 10 วัน

รวมทั้งขอให้หน่วยราชการและสถานประกอบการภาคเอกชนทั่วประเทศจัดให้มีการ Work From Home เป็นมาตรการขั้นสูงสุดเป็นเวลา 14 วัน

พร้อมกันนี้ มีประเด็นการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษ

สำหรับบุคคลที่ฝ่าฝืนแนวทางแก้ไข

ให้กรมควบคุมโรคเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาออกระเบียบการเปรียบเทียบ ปรับกรณีการฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัย วมถึงกรณีอื่นที่จำเป็นในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด โดยยกเว้นไม่ให้นำระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ พ.ศ.2563 ที่บังคับ อยู่ในปัจจุบันมาใช้บังคับกับกรณีนี้ โดยกำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมแก่กรณี ไม่สร้างภาระเกินสมควรกับประชาชน

โดยมาตรการทั้งหมดนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.และมีกำหนดจะทบทวนอีกครั้งเมื่อครบ 14 วัน

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co