ตรวจสอบสิทธิ เยียวยา 5,000 บาท ม.39 ม.40 พื้นที่ 29 จังหวัดแดงเข้ม

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ ตรวจสอบสิทธิ เยียวยา 5,000 บาท สำหรับ ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 พื้นที่ 29 จังหวัดแดงเข้ม ผ่านเว็บไซต์
ตรวจสอบสิทธิ เยียวยา 5,000 บาท ม.39 ม.40 พื้นที่ 29 จังหวัดแดงเข้ม
ตรวจสอบสิทธิ เยียวยา 5,000 บาทภาพ อีจัน

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตน ม.39 ม.40 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยา 5,000 บาท สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ 29 จังหวัดแดงเข้ม ใน 9 ประเภทกิจการ

ตรวจสอบสิทธิ เยียวยา 5,000 บาท
ตรวจสอบสิทธิ เยียวยา 5,000 บาทภาพ เว็บไซต์ sso.go.th

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดแดงเข้ม ผ่านทางเว็บไซต์ คลิก 👉 https://www.sso.go.th

อีจัน
www.ejan.co