ตราดสกัดโควิด! ล็อกดาวน์ 2 หมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก 7 วัน

นายอำเภอคลองใหญ่ ตราด ประกาศล็อกดาวน์ 2 หมู่บ้าน คุมพื้นที่เข้ม 7 วัน หลังพบยอดป่วยโควิดยังพุ่งต่อเนื่อง
ตราดสกัดโควิด! ล็อกดาวน์ 2 หมู่บ้าน ห้ามเข้า-ออก 7 วัน

วันนี้(22 ก.ย. 64) นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอคลองใหญ่ ได้สั่งการออกประกาศตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ล็อกดาวน์ 2 หมู่บ้าน ปิดเป็นเวลา 7 วัน คือ หมู่ 1 บ้านคลองมะขาม และหมู่ที่ 5 บ้านคลองสน หลังพบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นในหลายวันที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.คลองใหญ่ มีผู้ป่วยติดเชื้อสะสมในพื้นที่ 1,094 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่ 17 ราย และวันที่ 20 ก.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 56 ราย และพบผู้ป่วยในเขตตําบลหาดเล็กถึง 37 ราย ในเขตตําบลคลองใหญ่ 18 ราย และตําบลไม้รูด 1 ราย โดยได้มีมาตรการห้ามบุคคลใดเดินทางเข้า-ออก หมู่บ้านหมู่ 1 และ หมู่ 5 ต.หาดเล็ก เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย.2564 เวลา 06.00 น. ถึง วันที่ 29 ก.ย. 2564 เวลา 06.00 น. ในกรณีมีความจำเป็นให้ขออนุญาตนายกเทศมนตรีตำบลหาดเล็ก กำนันตำบลหาดเล็ก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่ หมู่ 1 และ หมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. น.เป็นต้นไป จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่าเทียบเรือในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก ควบคุมคนประจำเรือและผู้ควบคุมเรือ ให้อยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ ไม่ออกนอกพื้นที่ท่าเทียบเรืออย่างเด็ดขาด

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนอาหารหรือเบี้ยเลี้ยง โดยให้ดำเนินการตามระเบียบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2564 และสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดบนถนนสายหลัก หน้าฐานสุจินดา เพื่อเป็นการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่ออก ส่วนในการตั้งด่านจะทําการตรวจทั้งชาวไทยและกัมพูชาทั้งขาเข้าขาออก ถ้าคนไทยไม่พกบัตรประจําตัวประชาชนจะต้องกลับไปบ้านนําบัตรมาติดต่อเจ้าหน้าที่ ส่วนคนกัมพูชาจะไม่ให้เข้าออกโดยเด็ดขาดไม่มีข้อแม้ ทางเจ้าหน้าที่จะตั้งด่านตลอด 24 ชม.

นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอําเภอคลองใหญ่ ได้สั่งการให้นายแสนพิทักษ์ พัชรสันป่าเป้า ปลัดอําเภอคลองใหญ่ อส.ทหาร ตํารวจ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล เข้าร่วมตั้งด่านตลอด 24 ชม. ตลอดจนให้กำนันตำบลหาดเล็ก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลหาดเล็ก ร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นลาดตระเวนตรวจตรา กรณีพบคนควบคุมเรือหรือคนประจำเรือไม่ปฏิบัติตามให้แจ้งศูนย์ ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่งดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ขอให้ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (ศจร.) คัดกรองผู้ควบคุมเรือและคนประจำเรือด้วย Antigen Test Kit (ATK) กรณีเจ้าของเรือที่ประสงค์จะนำเรือมาเทียบท่าเรือ และก่อนออกทำการประมง หากผลการคัดกรองพบผู้ติดเชื้อ ให้เจ้าของเรือนำเรือไปจอดเทียบท่า ณ ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ เพื่อตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูกและลำคอด้วยวิธี RT-PCR ในกรณีเจ้าของเรือไม่ปฏิบัติตามให้ ศจร. ดำเนินการตามมาตรการต่อไป

คลิปอีจันแนะนำ
เปิดหมดใจ! อดีตผู้บำบัดยาเสพติด ในวัดดังแห่งหนึ่ง

Related Stories

No stories found.