ตายเซ่นโควิด! วันเดียว 11 ราย หนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์

ศบค. แถลง ผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ 2,438 ราย ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงกว่า 11 ราย เป็นครั้งแรก หนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์
ตายเซ่นโควิด! วันเดียว 11 ราย หนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์

นอกจากยอดผู้ป่วยโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว ที่น่าเสียใจยิ่งกว่าคือวันนี้ มีผู้เสียชีวิตวันเดียว สูงถึง 11 ราย หนึ่งในนั้นเป็นหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 25 สัปดาห์

ขอบคุณภาพจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) รายงานยอดผู้ติดเชื้อวันนี้ (25 เม.ย. 64) มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,438 ราย ดันยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 55,460 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 11 คน นับเป็นรายที่ 130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140 ของประเทศ

ขอบคุณภาพจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
ขอบคุณภาพจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
ขอบคุณภาพจาก : ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

มีรายละเอียดผู้เสียชีวิต ดังนี้

รายที่ 130 เพศชาย อายุ 27 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ขณะป่วยอยู่ที่ กทม.

มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

วันที่ 12 เม.ย. มีอาการไอ และหายใจลำบาก

วันที่ 14 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 21 เม.ย. เสียชีวิต

รายที่ 131 เพศหญิง อายุ 34 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคไซนัสอักเสบ และโรคอ้วน ขณะป่วยอยู่ที่ จ.ปทุมธานี

มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

วันที่ 13 เม.ย. มีอาการไข้ และไอเล็กแห้ง ปนเลือด

วันที่ 16 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิต

รายที่ 132 เพศชาย อายุ 69 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเก๊าท์ ขณะป่วยอยู่ที่ จ.ปทุมธานี

มีประวัติเดินทางไปในสถานที่แออัด

วันที่ 8 เม.ย. มีอาการไอ ปวดศีรษะ และหายใจลำบาก

วันที่ 13 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 22 เม.ย. เสียชีวิต

รายที่ 133 เพศหญิง อายุ 62 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคความดันโลหิตสูง และไขมันในเส้นเลือด ขณะป่วยอยู่ที่ จ.สุโขทัย

มีประวัติเดินทางไปสถานที่มีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

วันที่ 16 เม.ย. มรอาการไข้ ไอ ปวดกล้ามเนื้อ

วันที่ 20 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 22 เม.ย. เสียชีวิต

รายที่ 134 เพศชาย อายุ 70 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง และความดันโลหิตสูง ขณะป่วยอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์

มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

วันที่ 17 เม.ย. มีอาการไข้ ไอ และหายใจหอบเหนื่อย

วันที่ 19 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิต

รายที่ 135 เพศชาย อายุ 45 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด และโรคอ้วน ขณะป่วยอยู่ที่ จ.นครพนม

มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

วันที่ 13 เม.ย. มีอาการไอ ถ่ายเหลว และแน่นท้อง

วันที่ 17 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิต

รายที่ 136 เพศชาย อายุ 35 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคอ้วน ขณะป่วยอยู่ที่ จ.นครราชสีมา

มีประวัติเดินทางไปในสถานที่แออัด

วันที่ 13 เม.ย. มีอาการไข้ และหนาวสั่น

วันที่ 15 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 22 เม.ย. เสียชีวิต

รายที่ 137 เพศชาย อายุ 34 ปี มีโรคประจำตัว คือ โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ขณะป่วยอยู่ที่ กทม.

มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

วันที่ 13 เม.ย. มีอาการปวดเมื่อย

วันที่ 21 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิต

รายที่ 138 เพศชาย อายุ 36 ปี ไม่มีโรคประจำตัว ขณะป่วยอยู่ที่ กทม.

มีประวัติเดินทางไปในสถานที่แออัด

วันที่ 12 เม.ย. มีอาการไข้

วันที่ 18 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิต

รายที่ 139 เพศชาย อายุ 35 ปี มีโรคประจำตัวคือ โรคอ้วน ขณะป่วยอยู่ที่ กทม.

มีประวัติเดินทางไปในสถานที่แออัด

วันที่ 11 เม.ย. มีอาการไข้ ไอ และเจ็บคอ

วันที่ 18 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิต

รายที่ 140 เพศหญิง อายุ 32 ปี กำลังตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ ขณะป่วยอยู่ที่ กทม.

มีประวัติเดินทางไปในสถานที่แออัด

วันที่ 8 เม.ย. มีอาการไข้ ไอ และเจ็บคอ

วันที่ 15 เม.ย. ตรวจพบเชื้อโควิด 19

วันที่ 23 เม.ย. เสียชีวิต

อีจันของแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ และขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด 19

อีจัน
www.ejan.co