ถึงไทยแล้ว! โมเดอร์นา ล็อต 2 จากสหรัฐ

โมเดอร์นา ล็อตที่ 2 จำนวน 1 ล้านโดส จาก สหรัฐฯ ถึงไทยแล้ว เชื่อ เร่งฟื้นฟู เศรษฐกิจของประเทศ
ถึงไทยแล้ว! โมเดอร์นา ล็อต 2 จากสหรัฐ
ขอบคุณภาพ : สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย

ในวันนี้ (22 พ.ย. 64) นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย, นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีรับวัคซีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐฯ ได้มอบวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ของไฟเซอร์จำนวน 1.5 ล้านโดสให้แก่ไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยการจัดส่งครั้งใหม่นี้เน้นย้ำการสนับสนุนที่สหรัฐฯ มีให้แก่ไทย ขณะที่ทั้งสองชาติร่วมมือกันเพื่อเอาชนะการระบาดใหญ่ทั่วโลกนี้ วัคซีนล็อตแรกของสหรัฐฯ ได้ช่วยไทยควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และล็อตที่สองนี้จะช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนประชากรให้ได้ร้อยละ 70 ภายในเดือนมกราคม อันเป็นการปูทางสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ขอบคุณภาพ : สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย

ในวันนี้ (22 พ.ย. 64) นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย, นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ และนายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีรับวัคซีน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นาครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่สหรัฐฯ ได้มอบวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ของไฟเซอร์จำนวน 1.5 ล้านโดสให้แก่ไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด โดยการจัดส่งครั้งใหม่นี้เน้นย้ำการสนับสนุนที่สหรัฐฯ มีให้แก่ไทย ขณะที่ทั้งสองชาติร่วมมือกันเพื่อเอาชนะการระบาดใหญ่ทั่วโลกนี้ วัคซีนล็อตแรกของสหรัฐฯ ได้ช่วยไทยควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และล็อตที่สองนี้จะช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนประชากรให้ได้ร้อยละ 70 ภายในเดือนมกราคม อันเป็นการปูทางสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ

ขอบคุณภาพ : สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย

สหรัฐฯ ทำงานร่วมกับภาคีทั่วโลก เพื่อหยุดยั้งผลกระทบที่รุนแรงในด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจ โดยได้ส่งมอบวัคซีนโควิด-19 มากกว่า 250 ล้านโดสไปยังกว่า 100 ประเทศ การมอบวัคซีน mRNA รวม 2.5 ล้านโดสให้แก่ไทย และอีกหลายล้านโดสแก่ประเทศเพื่อนบ้านของไทย จะช่วยให้ไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเร่งฉีดวัคซีน ทำให้ผู้คนปลอดภัย และผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับโลก

คลิปอีจันแนะนำ
นาทีชิงทอง #เซ็นทรัลขอนแก่น

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co