ทั่วไทย ลดค่าน้ำ - ไฟ 2 เดือน เยียวยาประชาชน ช่วงโควิด-19

เยียวยาประชาชน ทั่วประเทศ ลดค่าน้ำ - ไฟ 2 เดือน ก.ค. - ส.ค. น้ำประปา ลดร้อยละ 10 ค่าไฟบ้าน ใช้ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ใช้ฟรี 90 หน่วยแรก ใต้กรอบวงเงิน 12,000 ล้านบาท
ทั่วไทย ลดค่าน้ำ - ไฟ  2 เดือน เยียวยาประชาชน ช่วงโควิด-19

ล็อกดาวน์ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม นาน 1 เดือน เรื่องนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนแน่นอน

ซึ่งวานนี้ (13 ก.ค.64) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการหน่วยงานด้านเศรษฐกิจเสนอมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุด ซึ่งได้มีการประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ก.ค.และคณะรัฐมนตรีได้ให้การเห็นชอบมาตรการที่นำเสนอในวันที่ 13 ก.ค. โดยผลสรุปของการประชุมได้ถูกเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ซึ่งเป็นเพจของ นายกรัฐมนตรี

ซึ่งมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วประเทศ

2.1 ค่าไฟฟ้า ให้มีการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ ก.ค. และ ส.ค. 2564

- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก

- สำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้คิดดังนี้

1) หากใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าไฟเดือน ก.พ. 64 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้จริง

2) หากใช้ไฟฟ้ามากกว่าค่าไฟเดือน ก.พ. 64 หากไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64

3) หากใช้ 501 - 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 50

4) หากใช้มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดค่าไฟเท่ากับหน่วยของเดือน ก.พ. 64 บวกด้วยหน่วยที่มากกว่าหน่วยของเดือน ก.พ. 64 ในอัตราร้อยละ 70 ทั้งนี้ให้เป็นส่วนลดก่อนการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม

- สำหรับกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

- สำหรับกิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ เฉพาะอย่าง องค์กรไม่แสวงหากำไร และการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ให้ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

2.2 ค่าน้ำประปา ลดร้อยละ 10 สำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นเวลา 2 เดือน คือ ก.ค. และ ส.ค. 2564

โดยรวมทั้งสิ้นภายใต้กรอบวงเงิน 12,000 ล้านบาท

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co