ที่พึ่งทางใจ! เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม นำ สวดมนต์ไล่โควิด

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม นำพระมหาเถระ 13 อำเภอ สวดมนต์ไล่โควิด คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ
ที่พึ่งทางใจ! เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม นำ สวดมนต์ไล่โควิด

โควิดมา พาคนกลัว ! เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) นำพระมหาเถระ ทั้ง 13 อำเภอ ร่วม สวดมนต์ไล่โควิด ให้ทุกคนรอดพ้นจากภัยอันตราย

ที่วัดป่าวังเลิง ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พระสุทธิธรรมโสภณ หรือ หลวงปู่สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง ทรงเป็นประธานนำคณะสงฆ์และ พระมหาเถระ ทั้ง 13 อำเภอ ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์คาถาโพธิบาท - คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ เพื่อปัดเป่าโรคโควิด 19 ซึ่งในการสวดครั้งนี้ พระสงฆ์แต่ละรูป นั่งห่างกัน 1 เมตร ตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุข จ.มหาสารคาม และสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.มหาสารคาม ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยและประชาชนชาวมหาสารคาม ให้มีสติ มีกำลังใจ ในยามที่บ้านเมืองมีโรคภัยไข้เจ็บ ต่อสู้กับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้

พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสวดคาถาโพธิบาท - คาถาป้องกันภัย 10 ทิศ ที่บ้าน เพราะจะช่วยปัดเป่าโรคภัย ไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีให้พ้นออกจากจังหวัดมหาสารคาม เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ ให้กับประชาชนชาวมหาสารคามทุกคน รอดพ้นจากภัยอันตรายและเป็นปกติโดยเร็ว

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co