ท่องเที่ยว หารือผู้ประกอบการ จ่อเปิดโครงการรับนักท่องเที่ยว แบบไม่ต้องกักตัว

ท่องเที่ยว หารือผู้ประกอบการ เตรียมเปิดโครงการรับนักท่องเที่ยว แบบไม่ต้องกักตัว เผย เร่งดำเนินการให้ทันตุลาคมนี้
ท่องเที่ยว หารือผู้ประกอบการ จ่อเปิดโครงการรับนักท่องเที่ยว แบบไม่ต้องกักตัว
ภาพจากอีจัน

ภาครัฐเล็งหาแนวทางฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมหารือกับผู้ว่าราชการ และภาคธุรกิจท่องเที่ยวใน3จังหวัดอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยนอกจากการผ่อนคลายมาตรการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมีการลดจำนวนวันกักตัวลงแล้วถก3จังหวัดใต้ นำร่องโมเดล แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) เปิดประเทศรับต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว

นายพิพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
นายพิพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ขอบคุณภาพ เพจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
บรรยากาศ การประชุม
บรรยากาศ การประชุมขอบคุณภาพ จากเพจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
บรรยากาศ การประชุม
บรรยากาศ การประชุมขอบคุณภาพ จากเพจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับโมเดล แซนด์บ็อกซ์นั้น คือจะเป็นการเจรจาระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ในลักษณะเมืองต่อเมือง หรือเกาะต่อเกาะ เพื่อทำ Travel bubble ระหว่างกัน ทั้งนี้ Travel bubble คือ การเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างสองประเทศที่สามารถจัดการเรื่องโรค โควิด ได้ดีเท่า ๆ กัน เพื่อดึงนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว และมีความต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ที่กำหนดร่วมกันแบบไม่ต้องกักตัว

อย่างไรก็ดี สำหรับ โมเดล แซนด์บ็อกซ์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พิจารณาในวันที่ 19 มี.ค.นี้

 นายพิพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว พร้อมคณะ
นายพิพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว พร้อมคณะขอบคุณภาพ จากเพจ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทั้งนี้ โมเดล แซนด์บ็อกซ์ จะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ 3จังหวัดท่องเที่ยวดังกล่าวก่อน เนื่องจากทั้ง 3 จังหวัดสร้างรายได้รวมกันมากถึง 6 แสนล้านบาท คิดเป็น 1 ใน 5 ของรายได้รวมการท่องเที่ยวไทยเมื่อปี 2562 ซึ่งสร้างรายได้ 3 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็น ภูเก็ต 4.7 แสนล้านบาท กระบี่ 1 แสนกว่าล้านบาท และพังงา 4.5 หมื่นล้านบาทโมเดลแซนด์บ็อกซ์ Sandbox จะเปิดได้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าประชาชนในพื้นที่นั้นต้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว70% ซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวฯได้หารือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่องขอวัคซีนแก่ประชากรทั้ง 3 จังหวัดฝั่งอันดามันรวม 3 ล้านโดส เพื่อนำมาฉีดให้ถก3จังหวัดใต้ นำร่อง เปิดประเทศรับต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co