ธนาคารแห่งประเทศไทย ตอบข้อสงสัย พักหนี้ แต่ดอกเบี้ยยังเดินตามสัญญา

ธนาคารแห่งประเทศไทย ตอบข้อสงสัย มาตรการพักหนี้ 2 เดือน ชี้ ดอกเบี้ยยังเดินตามสัญญา ย้ำชัด ไม่มีคิดดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่ม
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตอบข้อสงสัย พักหนี้ แต่ดอกเบี้ยยังเดินตามสัญญา

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ตอบข้อสงสัยกรณี 'มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน' นั้นแล้วดอกเบี้ยล่ะ ยังเดินหรือไม่...?

ภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

คำตอบคือ ดอกเบี้ยยังเดินตามสัญญา แต่จะไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เพิ่ม เพราะในระหว่างการชะลอชำระหนี้ ลูกหนี้จะได้รับการคงสถานะเดิม ไม่ถือเป็นการขาดจ่าย

ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหนี้จนเกินไป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาชะลอชำระหนี้ 2 เดือน สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที โดยจะพิจารณาเรียกเก็บในช่วงท้ายของสัญญาหรือเฉลี่ยเงินต้นและดอกเบี้ยไปเรียกเก็บตามงวดชำระหนี้ที่เหลือของสัญญาตามความเหมาะสมและตามระบบของสถาบันการเงิน

โดยลูกหนี้ สามารถเข้าไปลงทะเบียนแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. - 15 ส.ค. 64 ผ่านระบบ mobile application website และ call center ของสถาบันการเงิน ที่ https://www.bot.or.th/covid19/Pages/contact/default.aspx

อีจัน
www.ejan.co