ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิดชั่วคราว 8 สาขา เนื่องจากสถานการณ์ โควิด19

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิดชั่วคราว 8 สาขา เนื่องจากสถานการณ์ โควิด19 เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิดชั่วคราว 8 สาขา เนื่องจากสถานการณ์ โควิด19

วันนี้ (9เม.ย.2564) ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอแจ้งปิดสาขาชั่วคราว 8 สาขา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

เนื่องจาก พนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละสาขา มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่าย โควิด19 และมีลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละสาขาของ ธนาคารไทยพาณิชย์ ติดโควิด19 จึงมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อโควิด19 จึงมีการปิดสาขา เพื่อให้ทำความสะอาดสาขาพ่นยาฆ่าเชื้อ และให้พนักงานของแต่ละสาขากักตนในที่พัก

สาขาที่ปิดชั่วคราว ของธนาคารไทยพาณิชย์

1.สาขาจรัลสนิทวงศ์ ซอย 13 เนื่องจาก พนักงานใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด19

2.สาขาอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ เนื่องจาก พนักงานใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด19

3.สาขาเซ็นทรัลแกรนด์พระราม 9 เนื่องจาก พนักงานใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด19

4.สาขาเซ็นทรัลพลาซาบางนา เนื่องจาก นายหน้าอิสระ(ที่นำเสนอบัตรเครดิต) ตรวจพบเชื้อ โควิด19 ได้เดินทางมาที่สาขานี้วันที่ 29 มี.ค.2564

5.สาขาถนนโพศรี (อุดรธานี) เนื่องจาก มีผู้ติดเชื้อ โควิด19 มาใช้บริการ วันที่ 2 และ 5 เม.ย.2564 ช่วง 9.30 - 10.00 น.

6.สาขาบิ๊กซี (สระแก้ว) เนื่องจาก มีผู้ติดเชื้อ โควิด19 มาใช้บริการ วันที่ 1 และ 2 เม.ย.2564

7.สาขาสามพราน เนื่องจาก พนักงานใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด19

8.สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต2 เนื่องจาก มีผู้ติดเชื้อ โควิด19 มาใช้บริการ วัน 2 เม.ย.2564

ลูกเพจอีจัน หรือ ใครที่ได้เดินทางไปหรือใช้บริการ ธนาคารไทยพาณิชย์ ในสาขาที่แจ้งไว้ลองเช็คตัวเอง หรือถ้าไม่มั่นใจเข้ารับตรวจหาเชื้อ โควิด19 ในจุดให้บริการตรวจโควิด19 ใกล้บ้านได้ค่ะ.

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co