นศ.คณะทันตแพทย์ ม.เชียงใหม่ ติด โควิด 10 ราย

นศ.คณะทันตแพทย์ ม.เชียงใหม่ ติด โควิด 10 ราย

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ออกประกาศ พบนักศึกษาคณะทันตแพทย์ติด โควิด 10 ราย ชี้ ไม่มีการแพร่ระบาดในคณะ สั่ง นศ.สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว 14 วัน

(11 เมษายน 2564) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศว่า มีนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 10 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2564) โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อมาจากพื้นที่ภายนอกคณะฯ และนอกเวลาปฏิบัติงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์

ได้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อและได้ส่งนักศึกษาเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้ว ในส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อนักศึกษากลุ่มนี้ คณะได้ให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่คณะทันตแพทยศาสตร์

ทั้งนี้ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการภายใต้การให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรเป็นสำคัญ โดยคณะจะจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดบริเวณคณะโดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและเช็ดพื้นผิว

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางคณะทันตแพทยศาสตร์มีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยน้อยลง เนื่องจากบุคลากรทางทันตกรรมบางส่วนต้องกักตัวและเพื่อสงวนบุคลากรทางทันตกรรมสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่จำเป็น

ดังนั้นในช่วงระหว่างวันที่ 9 - 16 เมษายน 2564 การให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลทันตกรรมจะทำเฉพาะในกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนเท่านั้น

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co