นายกฯ เปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564

นายกรัฐมนตรี เปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 ย้ำประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้ามั่นคงได้ด้วยวิทยาศาสตร์
นายกฯ เปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564

ในวันนี้ (10 พ.ย. 64) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นที่อิมแพค เมืองทองธานี โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. เอกอัครราชทูตจากประเทศเดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่นและรัสเซีย ผู้แทนท่านทูตจากสหราชอาณาจักร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม โดยพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า การมาเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ถือเป็นวันแห่งความสุขของตน ขอบคุณกระทรวง อว. ที่นำนโยบายของตนเองและรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในการยกระดับและพลิกโฉมประเทศ ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลง และเราต้องปรับตัว ไปสู่โลกแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัล ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้ามั่นคงได้คืองานด้านวิทยาศาสตร์ เป็นงานที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคน

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนได้มาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสที่เยาวชนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ก่อให้เกิดคุณอเนกอนันต์แก่ประเทศเพื่อนำมายึดถือเป็นแบบอย่างในความมุ่งมั่นการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวมในปัจจุบัน เรียนรู้โลกแห่งอนาคต เพราะนี่คืออนาคตของประเทศไทย

ด้าน ศ.(พิเศษ) ดร. เอนก กล่าวว่า งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ จัดขึ้นบนแนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Art – Science – Innovation and Creative Economy)” และสื่อสารเนื้อหาทางวิชาการตามนโยบายที่สำคัญ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสานกับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อน พัฒนา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) ของประเทศ และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม “BCG Model : Bio - Circular - Green Economy” รวมทั้งร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญทางวิทยาศาสตร์และสังคมของโลกในปี 2021 ได้แก่ ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (International Year of Creative Economy for Sustainable Development) โดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้งานนี้เปลี่ยนระบบความคิดของคนไทยให้หันมาสนใจ ชื่นชอบวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนมุมมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก น่าตื่นเต้น น่าเรียนรู้และจับต้องได้ ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น นิทรรศการความก้าวหน้าและกิจกรรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กิจกรรมสำหรับเยาวชน การประกวดแข่งขัน U2T Hackathon 2021

สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พ.ย.นี้ ที่อาคาร 9 – 12 อิมแพค เมืองทองธานี มี 80 หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรม ผู้สนใจมาชมได้ที่งานหรือทางออนไลน์ที่ www.thailandnstfair.com หรือ www.facebook.com/nstfairTH

คลิปอีจันแนะนำ
โปรดให้โอกาสอาตมา

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co