นายก ฯ สั่งทุกส่วนเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ สั่งทุกส่วนบูรณาการ​ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง
นายก ฯ สั่งทุกส่วนเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

(26 ก.ค. 64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย​ ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี​ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงฉีดวัคซีนโควิด-19​โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการป่วยหนัก และเสียชีวิต

หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆ ภายใต้การดำเนินนโยบายของรัฐบาล เร่งสำรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีนให้อย่างครอบคลุม เพื่อปกป้องประชาชนกลุ่มนี้ และนอกจากนี้ โฆษกรัฐบาลกล่าวถึงคำแนะนำเพื่อดูแลผู้สูงอายุ โดยให้ยึดหลัก 5 อ. ของ กระทรวงสาธารณสุข ที่ประกอบไปด้วย

1.อาหาร สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ เลี่ยงอาหารหวาน หรือเค็มจนเกินไป

2.อารมณ์ อย่ารับข่าวสารมากเกินไป ทำกิจกรรมที่ผู้สูงอายุชื่นชอบ

3.ออกกำลังกาย ออกกำลังกายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ หรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกาย

4.เอนกายพักผ่อน นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7-9 ชั่วโมง

5.ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย

ขอบคุณภาพ / กรมการแพทย์
อีจัน
www.ejan.co