นายอำเภอ สั่งปิด รพ.ชุมเเสง จ.นครสวรรค์ หลังพบสาวท้องติดโควิดไม่รู้ตัว มาใช้บริการ

นายอำเภอ สั่งปิด รพ.ชุมเเสง จ.นครสวรรค์ หลังพบสาวท้องติดโควิดไม่รู้ตัว มาใช้บริการ

อำเภอชุมเเสง จ.นครสวรรค์ สั่งปิด โรงพยาบาลชุมเเสงด่วน! หลังพบสาวท้องติดโควิดแต่ไม่รู้ตัว มาใช้บริการ ทำเเพทย์ติดเชื้อ ปิดตั้งเเต่ 27 มิ.ย.-10 ก.ค.64

โรงพยาบาลชุมแสงอำเภอชุมแสง จ.นครสวรรค์

ปิดให้บริการชั่วคราว 14 วัน หลังทราบมีผู้ติดเชื้อโควิด มารักษาแผนกห้องคลอด

(27 มิ.ย.64) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ได้ออกประกาศ แจ้งเรื่อง การเผ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ว่า ได้ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด มารักษาพยาบาลแผนกห้องคลอดและตึกผู้ป่วยหลังคลอด โรงพยาบาลชุมแสง เป็นเหตุให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชุมแสงส่วนหนึ่งติดเชื้อ ด้วยเหตุดังกล่าวศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอชุมแสงและโรงพยาบาลชุมแสงพิจารณาแล้ว จึงจะทำการปิดการให้บริการโรงพยาบาลชุมแสงทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-10 ก.ค.64 เว้นแต่แผนกฉุกเฉินและกรณีเร่งด่วน เพื่อดำเนินการทางระบาดวิทยาและทำการฆ่าเชื้อพื้นที่ เพื่อให้การควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศและให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ที่มารับบริการหรือผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลชุมแสงตั้งแต่วันที่ 18-26 มิ.ย.64 ให้เฝ้าระวังอาการตนเอง หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ ไข้สูงกว่า 37.5 องศา น้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจเหนื่อยหอบ ปวดเมื่อยเนื้อตัว สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส มีผื่นบนผิวหนังหรือนิ้วมือ นิ้วเท้าเปลี่ยนสี ให้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดยด่วน และงดการเดินทางหรือทำกิจกรรมกับผู้อื่น

2.โรงพยาบาลชุมแสงจะชะลอการให้ออกจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยในทั้งหมดจนกว่าจะมั่นใจว่าผู้ป่วยไม่ติดเชื้อ ในระหว่างนี้จึงห้ามญาติผู้ป่วยเข้าเยี่ยมผู้ป่วยในจนกว่าจะแจ้งให้ทราบ

3.ในระหว่างการปิดให้บริการ ให้ผู้ที่เป็นผู้ป่วยที่รักษาต่อเนื่องหรือต้องมารับยาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลชุมแสง ติดต่อขอรับยาได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เขตพื้นที่ภูมิลำเนาโดยโรงพยาบาลชุมแสงจะจัดส่งยาและเวซภัณฑ์ไปยัง รพ.สต.

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co