บขส. เว้นระยะห่าง​ ลดที่นั่งผู้โดยสาร เหลือ 70% ต่อเที่ยว

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. คุมเข้มมาตรการความปลอดภัย ​เว้นระยะห่าง​ ลดที่นั่งผู้โดยสาร เหลือ 70% ต่อเที่ยว
บขส. เว้นระยะห่าง​ ลดที่นั่งผู้โดยสาร เหลือ 70% ต่อเที่ยว
ภาพ อีจัน

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง​ ประกอบกับ​รัฐบาลได้ขอร่วมมือประชาชนงดการเดินทาง​ และให้ลดการให้บริการในช่วงเวลา​ 23.00 -​04.00 น.​ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.
สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส.ภาพ สำนักอำนวยการ บขส.

ทั้งนี้​ บขส.​ ได้ปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และจำนวนผู้โดยสาร​ มาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมา​ โดยข้อมูลการเดินทาง​ ณ​ วันที่​ 8​ พฤษภาคม​ 2564 พบว่า​ ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารลดลงเหลือเพียงวันละ 15,000 คน

พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการ
พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการภาพ สำนักอำนวยการ บขส.

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และสอดคล้องกับประกาศของกรมการขนส่งทางบก​ บขส.​ได้ปรับอัตราบรรทุกผู้โดยสาร เหลือ​ 70% ของจำนวนที่นั่งปกติ​ และให้เพิ่มความเข้มงวด​ในการตรวจวัดอุณภูมิผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานีขนส่ง และรถโดยสาร, ห้ามรับประทานอาหารบนรถโดยสารหากไม่จำเป็น, ไม่จอดรับ-ส่ง นอกจุดจอดที่ได้รับอนุญาต และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานีขนส่งฯ รวมทั้งได้กำชับให้พนักงานบริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ผู้โดยสารลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ
ผู้โดยสารลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ภาพ สำนักอำนวยการ บขส.

นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน, หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น, สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา, ล้างมือบ่อยๆ, ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ

กรณีไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อีจัน
www.ejan.co