บุรีรัมย์ ใช้ไม้แข็ง ประกาศให้ทุกคนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ 14 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.บุรีรัมย์ ประกาศ ให้ประชาชน อยู่บ้าน 14 วัน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
บุรีรัมย์ ใช้ไม้แข็ง ประกาศให้ทุกคนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ 14 วัน
ภาพจากอีจัน

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์

จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการให้สอดคลองกับการเฝ้าระวัง โดยออกประกาศ ว่า ให้ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เป็นระยะเวลา 14 วัน และขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของราชการ หน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน จัดให้มีการ Work From Home

ขอบคุณภาพจากเพจตอบคำถามโควิดจังหวัดบุรีรัม

ช่วยกันนะคะทุกคน

ขอให้ทุกคนปลอดภัยไร้โควิดค่ะ

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co