ประกันสังคม เยียวยาแรงงาน 50% ของค่าจ้าง หลังรัฐสั่ง ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง

ประกันสังคม จ่ายเงิน เยียวยาแรงงาน 50% ของค่าจ้าง ให้คนงานที่ต้องหยุดงาน หลังรัฐสั่ง ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง 1 เดือน
ประกันสังคม เยียวยาแรงงาน 50% ของค่าจ้าง หลังรัฐสั่ง ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง
ผระกันสังคมเจียวยาแรงงาน 50%ภาพ อีจัน

จากกรณีที่ ศบค. มีมติให้ ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง งดการเดินทางและเคลื่อนย้าย แรงงาน ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นเวลา 1 เดือน เพื่อควบคุมการและป้องกัน การแพร่ระบาดของ โควิด

ศบค. มีมติให้ ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง
ศบค. มีมติให้ ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 64 มีรายงานว่า ในส่วนของ สำนักงานประกันสังคม ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง ผู้ประกันตน จะจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิด ให้กับผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ ศบค. สั่งปิด โดยจะได้รับเงินชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ซึ่งประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน ตามรายชื่อที่นายจ้างรับรอง ตลอดเวลาการปิดแคมป์ โดยจะมีระบบตรวจสอบว่าลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่จะได้รับเงินชดเชยจะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้าง หากไม่อยู่หรือมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย ก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยดังกล่าว

สำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
สำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

สำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่รับผิดชอบ จะเข้าไปตรวจสอบและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วน

แคมป์คนงานก่อสร้าง
แคมป์คนงานก่อสร้างภาพ อีจัน

ส่วนนายจ้างสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โควิด ของลูกจ้างในแคมป์คนงานอย่างเคร่งครัด และกรมการจัดหางาน จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ หากพบว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็จะนำเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป รวมถึงประสานกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจคัดกรอง โควิด เชิงรุกแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในแคมป์คนงานให้ได้ครบ 100% ทุกแคมป์

หากพบลูกจ้าง ผู้ประกันตนติดเชื้อโควิด ก็จะได้รับการรักษาตามขั้นตอนของสาธารณสุข ส่วนผู้ที่ไม่พบเชื้อก็จะได้รับการ ฉีดวัคซีนโควิด

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co